V meste pod Urpínom pribudla ďalšia oficiálna graffiti plocha na Radvanskom sídlisku

SPRÁVY
1 /

Pred dvomi rokmi vymedzila samospráva oficiálne plochy, na ktorých sa môžu umelci z oblasti street art a graffiti realizovať. Vďaka tomu zanechávajú mladí ľudia rôzne maľby na múre oproti železničnej zastávke v Radvani či na stene za ihriskom na Rudohorskej ulici.

Treťou legálnou plochou, ktorú mesto vyčlenilo na podporu a rozvoj talentovaných graffiti a street art umelcov je oporný múr pod multifunkčným ihriskom Základnej školy s materskou školou Radvanská. Už v stredu 8. Mája sa na tomto mieste uskutoční graffiti exhibícia v podaní OZ Playground 89.

Tematika „Zjednotení v rozmanitosti“ má okoloidúcich pozvať na podujatie Európska Banská Bystrica, ktorú organizujú 10. mája na Námestí SNP viaceré banskobystrické inštitúcie v súvislosti s 20. výročím vstupu Slovenska do Európskej únie.

Samospráva spolupracuje so skupinou aktívnych mladých ľudí z OZ Playground 89 už niekoľko rokov. V meste pod Urpínom sa neraz postarali o zatraktívnenie nevyužitých plôch. Napríklad, v roku 2017 projektom Folcolor pre mesto oživili maľbami slovenského folklóru budovu bývalého kina Hviezda.

Pred Európskym olympijským festivalom mládeže EYOF skrášlili podchod spájajúci Námestie slobody so zimným štadiónom maľbami so športovou tematikou. Pred dvomi rokmi zas vytvorili tvorivú galériu, ktorá je súčasťou zrevitalizovaného vnútrobloku na Sitnianskej ulici.

V stredu 8. mája sa postarajú o zatraktívnenie tretej oficiálnej plochy pre graffiti umenie – oporného múra pod multifunkčným ihriskom Základnej školy s materskou školou Radvanská  v Radvani.

Som rád, že sme pred pár rokmi pristúpili k vymedzeniu oficiálnych plôch určených pre street art a graffiti. Dobrým krokom bolo zároveň aj spracovanie Etického kódexu graffiti, vďaka čomu sme doposiaľ nezaznamenali žiadne problémy, a ani vandalizmus. Verím, že komunita ľudí tvoriacich pouličné umenie privíta aj tretiu legálnu plochu, na ktorej môžu tvoriť a sprejmi pretavovať svoje myšlienky do originálnych umeleckých prejavov,

hovorí primátor Ján Nosko.

ZŠ s MŠ Radvanská 1 sídli v priamom susedstve so sídliskom Radvaň. Časť priestoru pomerne veľkého objektu sa nachádza v uzavretom športovom areáli, časť objektov slúži ako vonkajšie oplotenie. Ide o rozsiahlu betónovú plochu, ktorú mládež často vyzdobuje rôznymi nápismi a nákresmi. V minulosti už škola nadviazala spoluprácu s OZ Playground 89, keď sa im podarilo oficiálne vyzdobiť vonkajšiu fasádu telocvične.

Rozhodli sme skultúrniť aj betónovú plochu oporného múra a som rád, že sa o to opäť postarajú umelci z Playground 89. Po prieskume na druhom stupni v rámci výtvarných krúžkov sme zároveň našli štyroch žiakov, ktorí sa takýmto umením zaoberajú, hoci zatiaľ len teoreticky, pretože si to nemajú možnosť odskúšať na veľkej ploche. Oslovili sme ich, či by nechceli pomôcť pri výzdobe vonkajšieho múru pod dohľadom umelcov. Som rád, že súhlasili, pričuchnú k tomu, čo je síce niekde zakázané, ale keď je to organizované, tak sa môže vytvoriť hodnotnejšie dielo,“

uvádza Ivan Babiak, zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ Radvanská.

Graffiti exhibícia bude prebiehať v stredu v závislosti od počasia.

Filozofia nášho občianskeho združenia je postavená na rozvoji graffiti a street art, preto vždy radi podporíme akúkoľvek iniciatívu, ktorá bude v súlade s našimi hodnotami a presvedčením, že graffiti patria do verejného priestoru,“

dodáva Igor Fekiač z OZ Playground 89.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a Playground 89