V hodnotení INEKO obstála z bystrických škôl najlepšie ZŠ SSV Skuteckého

SPRÁVY
5 /

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil školy na Slovensku. Zostavil rebríčky  najlepších základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií v SR a v jednotlivých krajoch.  hodnotených škôl na Slovensku.

Cieľom je poskytnúť verejnosti viac kvalitných informácií, na základe ktorých sa môžu rodičia i žiaci  lepšie rozhodovať, na ktorú školu ísť. Zároveň by to malo pomôcť aj samotným školám, ktoré by to mohlo v porovnaní s ostatnými motivovať k dosiahnutiu lepších výsledkov.

Základné školy sa hodnotili na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri stredných odborných školách a gymnáziách to bola  externá časť a písomná forma internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

Rebríčky škôl sú tak predovšetkým o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Tie nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, ako je vzdelávací proces, ako sú napríklad rozdiely v sociálnom zázemí a nesledujú ani pridanú hodnotu školy, t.j. aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Nehodnotili sa školy, ktoré nemajú reprezentatívny počet žiakov resp. absolventov

INEKO na svojej webovej stránke súčasne upozorňuje:

„Uvedené hodnotenia škôl uvedené nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.“

Z banskobystrických základných škôl dosiahla najlepšie ohodnotenie na 3.mieste ZŠ SSV Skuteckého, ktorá bola vlani najlepšia v SR. Nie je bez zaujímavosti, že do tejto školy chodil aj  bývalý minister školstva – dnes predseda NR SR Peter Pellegrini. Práve na Skuteckého ulici symbolicky otváral nový školský rok  2014/15. 

Päťka najlepších  základných škôl na Slovensku

 1. ZŠ Krosnianska 4, Košice-Dargovských hrdinov
 2. ZŠ, T. J. Moussona 4, Michalovce
 3. ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica
 4. ZŠ Okružná 17, Michalovce
 5. ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín

ZŠ v Banskobystrickom kraji

 1. ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica
 2. ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen
 3. ZŠ Hodžova 9, Zvolen
 4. ZŠ Petra Jilemnického 2, Zvolen
 5. ZŠ s MŠ, SNP 20, Kalinovo

Päťka najlepších  stredných odborných škôl na Slovensku

 1. SPŠ elektrotechnická Plzenská 1, Prešov
 2. Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava
 3. Spojená škola SPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2, Nitra
 4. Spojená škola-HA Slanická Osada, Námestovo
 5. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

SOŠ v Banskobystrickom kraji

 1. Spojená škola – OA Štúrova 848, Detva
 2. Hotelová akadémia Malinovského 1, Brezno
 3. Súkromná obchodná akadémia Ul. SNP 16, Žiar nad Hronom
 4. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
 5. Súkromná stredná umelecká škola Kyslá 214, Hodruša-Hámre

Päťka najelpších gymnázií na Slovensku

 1. Gymnázium Poštová 9, Košice – Staré Mesto
 2. Spojená škola – Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3, BA – Ružinov
 3. Bilingválne gymnázium Komenského 215, Sučany
 4. Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice
 5. Gymnázium P.J. Šafárika Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

Gymnáziá v Banskobystrickom kraji

 1. Gymnázium J.G. Tajovského 25, Banská Bystrica
 2. Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9, Lučenec
 3. Gymnázium M.R. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
 4. Evanjelické gymnázium Jesenského 836, Tisovec
 5. Gymnázium Ľ.Š Hronská 3, Zvolen

Poradie  bystrických ZŠ

 1. ZŠ SSV Skuteckého
 2. ZŠ Spojová
 3. ZŠ Ďumbierska
 4. ZŠ Pieninská
 5. ZŠ Moskovská
 6. ZŠ Gaštanová
 7. ZŠ Golianova
 8. ZŠ Sitnianska
 9. ZŠ Radvanská
 10. ZŠ Trieda SNP
 11. ZŠ Jána Bakossa

Poradie bystrických gymnázií

 1. Gymnázium  J.G.T.
 2. Katolícke gymnázium Š.M.
 3. Gymnázium M.K.
 4. Evanjelické gymnázium
 5. Gymnázium A.S.

Zdroj: INEKO, Foto: Ilustr.