V Banskej Bystrici rokovalo fórum krajín V4

SPRÁVY
4 /

Banskobystrická UMB hostila  v dňoch 27. – 29. novembra Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF). Tento projekt zorganizovalo Euroatlantické centrum a po prvých dvoch ročníkoch znovu vrátil do mesta pod Urpínom

Tretí ročník Vyšehradského fóra s medzinárodnou účasťou

Tohtoročné fórum sa uskutočnilo za účasti mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Jeho unikátnosť spočíva nielen v tom, že spája mladých akademikov s podobným zameraním zo všetkých krajín V4, ktorí takto môžu prispievať k ďalšiemu rozvoju vyšehradského regiónu, ale má taktiež za úlohu vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie a hlavne zvýšenie záujmu mladých o aktuálne dianie a budúcnosť krajín Vyšehradskej štvorky.

Aktuálny ročník sa konal počas slovenského predsedníctva V4, čo pre Slovenskú republiku predstavuje ideálnu príležitosť na prezentáciu záujmu o ďalšie prehlbovanie vyšehradskej spolupráce. Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík.

Okrem neho na podujatí vystúpili J.E. Richard van Rijssen, Veľvyslanec Holandského Kráľovstva v Slovenskej republike, Tomáš Strážay zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, politický analytik Mário Nicolini  a ďalší experti z krajín V4.

Ministerstvo zahraničných vecí SR si cení spoluprácu s UMB

„Som veľmi rád, že Euroatlantické centrum zorganizovalo toto podujatie, na ktorom sa stretávajú 40 študenti po . desať z každej krajiny V4. Jedna aby diskutovali o zlepšení komunikácie  v rámci V4, ako zapojiť mladých ľudí do diskusie o zahraničnej politike a nášho regiónu. Je to aj dobrá spätná väzba pre ministerstvo zahraničných vecí. Bola tu veľmi  živá diskusia, snažili sme sa načrtnúť všetky hlavné priority, ktoré riešime počas nášho predsedníctva V4,“

uviedol štátny tajomník MZV SR Peter Javorčík.

Spolu s   J.E. Richardom van Rijssenom využili spoločné stretnutie  na diskusiu o aktuálnych európskych otázkach, ktoré sa týkali naštartovania európskej ekonomiky a investičného balíčka, ktorý navrhla Európska komisia. Holandský veľvyslanec spomenul aj aktivity krajín Beneluxu smerom k V4.

Peter Javorčík sa pre náš portál vyjadril aj k spolupráci MZV SR s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB:

„Spolupráca je vynikajúca. Jednak máme etablovaný zmluvný vzťah, ktorý umožňuje 20 študentom z Banskej Bystrice každý rok stážovať na našom ministerstve. Mnoho absolventov  tejto fakulty UMB sa dostáva na ministerstvo pracovať, pôsobia na stálom zastúpení SR v Bruseli alebo iných zastupiteľských úradoch vo svete. Škola je veľmi dobrou liahňou budúcich diplomatov.“

Banskobystrický summit V4

Projekt Euroatlantického centra pozostáva z troch častí. Prvá fáza prebiehala virtuálne a participanti sa počas nej  pod odborným dohľadom pripravovali na simuláciu summitu V4. Druhá fáza pozostávala už zo samotného trojdňového fóra zloženého zo simulácie summitu V4 a panelových diskusií týkajúcich sa problémov kybernetickej, energetickej bezpečnosti a partnerstiev V4. Cieľom poslednej fázy bolo vytvorenie V4 komunity, ktorá bude tvoriť základ pre budúcu kooperáciu v rámci Vyšehradskej skupiny. Výsledkom práce mladých bola spoločná Deklarácia V4.

„Pre nás je to získavanie skúseností a znalostí z fungovania V4, poznávanie nových ľudí, Banskej Bystrice a krajiny,“

povedal český študent Tomáš Kolder z Karovej univerzity Praha. Jeho kolega z Masarykovej univerzity v Brne Petr Hirlík  dodal:

„Poznáme sa s ľuďmi, ktorí pracujú v rovnakom obore ako my, poznávame rôzne pohľady na spoluprácu krajín V4.“ 

Partnerom českých študentov zo Slovenska sa tiež páči spoznávanie nových ľudí, ktorí spoločne riešia problémy V4.

„Najviac rezonuje téma rusko-ukrajinskej krízy. Rozprávame sa o sankciách, riešime bezpečnostnú situáciu aj kybernetickú bezpečnosť. Je zaujímavé, že perspektívy ľudí zo susedných krajín nie sú až tak odlišné, ako máme my Slováci,“

vysvetlil nám Samuel Kolesár z Bratislavy.

„Predstavuje to pre nás vynikajúcu možnosť stretnúť študentov medzinárodných vzťahov z iných krajín a spoločne riešiť tie otázky, o ktoré sa učíme a ktoré nás zaujímajú, porozprávať sa priamo s odborníkmi z praxe. Napokon sa od nás očakáva, že budeme pracovať v zahraničnej oblasti, takže tieto kontakty sa nám zídu,“

doplnil Vladimír Müller.

Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými organizáciami Jagello 2000 (Česko), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture (Maďarsko), Euroatlantickou asociáciou (Poľsko) a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Simulácia spolupráce štyroch krajín na workshopoch

Prezident Euroatlantického centra Martin Čapliar považuje projekt VYF za jedinečný. Pretransformujú sa v ňom názory mladých akademikov – špecialistov na medzinárodné vzťahy, právo, ekonómiu a bezpečnosť relevantným politickým lídrom krajín V4:

„Banská Bystrica sa prezentuje ako konferenčné centrum mladých ľudí Vyšehradského regiónu. Oproti predchádzajúcim ročníkom je posun k interaktívnemu podujatiu formou workshopov s predstaviteľmi štátnej sféry. Usporadúvame veľkú simuláciu  zasadnutia politických hláv V4, na ktorom sa snažia prísť ku kompromisu a ten virtuálne tlmočiť Rade EÚ.“

Daniela Bukšárová informovala médiá o obsahu jednotlivých workshopov, ktorých témy sa prispôsobili slovenskému predsedníctvu V4:

„V každom paneli pracujú študenti navzájom poprepájaní. Zaujímavosťou je, že zástupcovia jednotlivých krajín si vymieňajú pozície, napríklad Poliaci sa vžívajú do pozície Slovákov a naši zasa do ich pozície, takže navzájom hája záujmy susednej krajiny. Tak sa lepšie spoznáme. Výsledkom je deklarácia štyroch krajín V4, ale zároveň sa nebránime ani rôznym prekvapujúcim situáciám, ktorých simuláciou sa môže pozmeniť prístup ku konečnej dohode.“

Boli sme sa pozrieť aj v Centre krízového riadenia vybavenom modernými počítačmi a technikou, kde sa dajú simulovať rôzne medzinárodné situácie, na ktoré potom reagujú odborníci a hľadajú správne riešenie ma urovnanie prípadných konfliktov. Na fóre vládla angličtina, ktorou sa všetci perfektne dorozumeli. Čo sa za mladi naučíš…

Vyšehradské mládežnícke fórum podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesto Banská Bystrica a Rotary Banská Bystrica

Autor: (tom), Foto: redakčné