V Banskej Bystrici odštartoval pilotný projekt na usmernenie agresivity detí na školách správnym smerom

SPRÁVY
0 /

Pedagógovia i deti sa denno-denne stretávajú s atakmi, či už medzi sebou, alebo chlapcov voči dievčatám. Samozrejme, určitú úlohu v tom zohráva vek, dospievanie, ale tiež výchova. Dlhodobé neriešenie týchto možno drobných incidentov môže časom viesť až ku tragédii.

Preto je potrebné presmerovať túto negatívnu energiu do tréningového prostredia telocvične pod vedením skúsených trénerov. Ideálnou voľbou sú bojové umenia, prípadne bojové športy. Na tréningoch v niektorom z bojových umení sa kladie veľký dôraz, okrem nácviku jednotlivých techník, na morálne a etické princípy.

Školský úrad v Banskej Bystrici spustil na ZŠ s MŠ Jána Bakossa projekt „Školy bez násilia“. Postupne v každej základnej škole, v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, plánuje mesto školákom ukázať, že násilie do vzdelávacích inštitúcií nepatrí.

Moderné bojové športy a MMA žiakom predviedol Peter Michal z Mestského úradu v Banskej Bystrici, tréner kórejských bojových umení Taekwon-Do a Hapkido.

Peter Michal

Peter Michal

Zámerom je, aby si deti uvedomili, že každý bojový šport a umenie má svoje pravidlá a učí disciplíne, rešpektu a úctu k protivníkovi. Túto myšlienku chce mesto priniesť do všetkých základných škôl. Banskobystrická samospráva verí , že spolupráca s ďalšími školami v meste bude takisto úspešná a z alternatívnej hodiny telesnej výchovy si zoberú ponaučenie najmä školáci.

Aj na základe náročných situácií, ktoré v uplynulom školskom roku vznikli v niektorých základných školách, vytvorila banskobystrická samospráva pozíciu referenta školskej krízovej intervencie. Je ním psychológ z praxe Michael Mikuláš, ktorý pracoval v oblasti krízovej intervencie s odídencami a venoval sa aj športovej psychológii.

„Chceme byť školám a škôlkam okamžite k dispozícii, nápomocní a hlavne komunikovať. Po školách sa šíria psychotropné omamné látky, agresivita medzi deťmi narastá. Preto sme podnikli kroky a dali sme dokopy tím odborníkov, ktorý pripravil spoločný koncept pre spustenie intenzívnej prevencie na školách v ďalšom období,” 

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

Zľava Michael Mikuláš a Ján Nosko

Zľava Michael Mikuláš a Ján Nosko

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné