ÚVZ SR upravil nové protipandemické pravidlá, od stredy je respirátor povinný aj vonku

SPRÁVY
22 /

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v pondelok nové vyhlášky, ktorými v niektorých bodoch upravil protipandemické pravidlá odsúhlasené vládou.  Novinkou je nosenie respirátorov aj vonku. Pozrite si prehľad najdôležitejších opatrení.

Vyhlášky ÚVZ SR č. 3,4,5 a 6 zo 17.1.2022

6/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok;

5/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí;

4/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa;

3/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Nové opatrenia

– Po novom podľa vyhlášky č. 3/2022 od 19. januára 2022 bude platiť povinnosť nosiť respirátor nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, ak je človek vzdialený od iných menej ako dva metre. Respirátor je povinný je aj na hromadnom podujatí, na vzdialenosť sa ohľad neberie.

– Zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby hotelové, turistické a podobne).

– Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.

– Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+).

– Otvárajú sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP).

– Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice).

– Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 hod. (reštaurácie s výnimkou donášky a odberu so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne).

– Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvomi dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou – hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+.

– Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 percent).

– Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 percent).

– Fitness centrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 m2).

– Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP).

– Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách.

– Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.

– Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.

– Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá. V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Režim OP+

–  osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby: najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster (posilňovacia) dávka, najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka, osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín, kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu);

– kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami;

– osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu;

– deti od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín;

– deti do 6 rokov veku bez testu.

O – kompletne očkovaná osoba

– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. februára);

– osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou;

– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia;

– deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku;

– osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

T – testovaná osoba

Ide o osobu , ktorá má negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu.

P – osoba po prekonaní

Sú to osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (preukazuje sa na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021.

Zľava Vladimír Lengvarský a Ján Mikas

Zľava Vladimír Lengvarský a Ján Mikas

Zdroj: ÚVZ SR , Foto: ilustračné