ÚRSO vydal oznámenie o cenách pre dodávateľov a odberateľov tepla od 1. januára 2023

SPRÁVY
4 /

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozhodol vydať oznámenie s cieľom ozrejmiť nariadenia Vlády SR o regulovaných cenách dodávky tepla v systémoch Centrálneho zásobovania tepla (CZT).

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris uvádza:

„Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z.z. a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 1.januára 2023 rozhodnutím ÚRSO.“

Andrej Juris

Andrej Juris

Podľa vyššie uvedeného zákona vláda Slovenskej republiky ustanovila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 15 percent.

Plyn za regulované ceny môžu dostať už aj bytovky s vlastnou kotolňou, ktoré majú zmluvy s dodávateľom platné aj v roku 2023. Musia však o to požiadať svojho dodávateľa. Mali tak urobiť do 30. novembra 2022, ale podľa informácií z SPP Banská Bystrica sa termín predĺžil do konca tohto roka.

Teplárenské spoločnosti majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto vychádzajú v ústrety svojim odberateľom.

ÚRSO upozorňuje, že výška preddavkových (zálohových) platieb sú vecou odberateľa a dodávateľa. Z pohľadu úradu by zálohy mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené cenníky za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov.

Zdroj: ÚRSO a (tom) , Foto: ilustračné