Úrad priemyselného vlastníctva SR spúšťa pre svojich klientov WIN-WIN TRACK

SPRÁVY
0 /

Najrýchlejším riešením sporového konania je dohodnúť sa. Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici (ÚPV SR) rieši ročne stovky sporov svojich klientov.

Rýchlejšie ukončenie sporov dohodou

Majú možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať, ale to môže viesť k zdĺhavým a právne náročným sporom. Záujmom ÚPV SR  je poskytnúť alternatívu. Preto ponúka asistenciu pri dohode strán sporu a skrátenie konania pred úradom z 1 až 5 rokov na niekoľko týždňov, v závislosti od právnej situácie.

Klienti sa môžu rozhodnúť, či túto ponuku využijú. Sme však presvedčení, že to pomôže k ich spokojnosti a k celkovej rýchlosti konania.  Dohoda zabezpečí právnu istotu, zníži stres, ale hlavne náklady plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom alebo pred súdmi.

Aj z toho dôvodu úrad od 1. apríla 2021 prichádza s novou iniciatívou  – podporuje myšlienku čo najrýchlejšieho ukončenia sporového námietkového konania. Zložité veci majú jednoduché riešenie. V tomto prípade to znamená dohodnúť sa a ukončiť spor tzv. WIN-WIN TRACKOM.

Spor pred úradom alebo dohoda medzi klientmi, to sú dve možnosti, ktoré ponúkame. Našim záujmom je spokojnosť klientov, a preto im radi pomôžeme s tým, ako sa vyhnúť konaniu pred úradom a súdmi. V konečnom dôsledku ušetria čas, peniaze a energiu. Tie môžu využiť na rozvoj svojho biznisu. Doteraz sa skončilo dohodou len veľmi málo sporov, teraz je čas to zmeniť a uvoľniť podnikateľom ruky a dať im čas,“

uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Matúš Medvec

Matúš Medvec

Výhody WIN-WIN TRACKU

– dohoda účastníkov je rýchle riešenie, ktoré zohľadňuje záujmy oboch strán sporu,

– právna istota pre prihlasovateľa aj namietateľa,

– prihlasovateľovi po zúžení zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby bude označenie zapísané ako ochranná známka, resp. dosiahne dohodu s namietateľom o koexistencii na trhu,

– namietateľ si potvrdí rozsah ochrany plynúci zo starších práv,

– konanie o námietkach sa zastaví – ukončenie konania do 1 až 2 mesiacov od žiadosti, ktorá je výsledkom dohody účastníkov.

Ak namietateľ a prihlasovateľ nevyužijú ponuku WIN-WIN TRACKU a nedohodnú sa, úrad o podaných námietkach rozhoduje v správnom konaní podľa zvyčajných postupov a lehôt.

Je zrejmé, že záujmy prihlasovateľa a namietateľa v konaní o námietkach sú protichodné, napriek tomu sa vždy môžupokúsiť uzavrieť dohodu, ktorá rešpektuje záujmy obidvoch, a tak sa vyhnúť zložitému a časovo náročnému konaniu o námietkach pred úradom a prípadne aj správnym súdom, ktorého výsledok by predstavoval úspech len pre jedného z nich.

WIN-WIN TRACK = víťazstvo bez porazených. Podrobnejšie informácie získate na tel. číslach 048/4300 235, 4300 393, 4300 317 alebo sa kontaktujte e-mailom: winwintrack@indprop.gov.sk.

Zdroj: ÚPV SR , Foto: ilustračné