Úrad priemyselného vlastníctva so sídlom v Banskej Bystrici má nového predsedu

SPRÁVY
2 /

Úrad priemyselného vlastníctva so sídlom v Banskej Bystrici bude mať nové vedenie. Vláda SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Michalovciach odvolala na návrh ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej doterajšieho predsedu Matúša Medveca. Na jeho post nastúpi od 29. februára 2024 Bystričan Pavol Gregorčok, ktorý sa doposiaľ venoval najmä advokácii.

Výmena na poste predsedu ÚPV SR

Právnik Pavol Gregorčok je absolventom Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (2007), v súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii.

Pavol Gregorčok

Pavol Gregorčok

Matúš Medvec bol na čele úradu od leta 2020. Do tejto funkcie ho dosadil vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Počas vrcholiacej krízy v bývalej vládnej koalícii sa Medvec mal stať opäť na návrh Richarda Sulíka šéfom Protimonopolného úradu SR.

O návrhu na jeho menovanie mala rokovať vláda, materiál však bol stiahnutý. Na tento post ho odporučila výberová komisia, na verejnom vypočutí sa zúčastnil ako jediný kandidát. Tento návrh však neprešiel.

Zľava Matúš Medvec a Pavol Gregorčok

Zľava Matúš Medvec a Pavol Gregorčok

Podľa Medveca počas jeho pôsobenia sa Úrad priemyselného výrazne posunul v mnohých smeroch. Radikálne sa zrýchlili všetky konania, predĺžila sa doba konzultačných hodín a začala sa písať nová kapitola, ktorá smerovala úrad k modernej inovačnej inštitúcii.

„Táto bezmála štvorročná cesta pre mňa osobne aj profesionálne veľa znamená. S mojimi kolegami sme dosiahli vopred stanovené ciele a spoločne sa nám podarilo vybudovať modernú a otvorenú inštitúciu, ktorá plní svoje elementárne poslanie – slúžiť ľuďom, na sto percent a tak, aby klienti po tom, čo sa s nami stretnú zhodnotili, že dane neplatia zbytočne. Som presvedčený, že práca, ktorú sa nám podarilo urobiť bude pre nové vedenie solídnym základom na ďalší rozvoj úradu,“

zhrnul svoje pôsobenie na ÚPV v tlačovej správe samotný Matúš Medvec.

Doterajšie vedenie ÚPV SR - zľava gen. tajomníčka služobného úradu Diana Javorčíková, predseda Matúš Medvec a podpredseda Marek Samoš

Doterajšie vedenie ÚPV SR – zľava gen. tajomníčka služobného úradu Diana Javorčíková, predseda Matúš Medvec a podpredseda Marek Samoš

Posledné mesiace úrad zasvätil práci na vzniku Akadémii duševného vlastníctva, ktorá bude „vlajkovou loďou“ vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva. Jej úlohou bude aktívne napĺňať vzdelávací priestor v oblasti duševného vlastníctva pre školy, univerzity, malé a stredné podniky, kultúrne a inovačné centrá, technologické centrá a profesionálov z oblasti.

Očakávajú sa zmeny aj na niektorých vedúcich funkciách úradu

My sme za posledný rok zaznamenali na ÚPV SR aj niektoré negatívne tendencie. Z prostredia úradu prenikli na verejnosť informácie o zvláštnych praktikách vedenia tohto úradu voči skúseným dlhoročným zamestnancom, ktorí boli vo viacerých prípadoch nútení odísť a uvoľniť miesto pre nových „progresívnych“ zamestnancov aj v riadiacich pozíciách.

Čudný signál pre verejnosť vyslala vláda Eduarda Hegera v demisii 8. februára 2023, keď na tretí pokus s výhradou schválila Dianu Javorčíkovú (neúspešnú kandidátku na primátorku mesta a súčasnú poslankyňu MsZ) do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu ÚPV SR bez výberového konania.

Diana Javorčíková

Diana Javorčíková

Kritizovali sme najmä to, že  sama Javorčíková nutnosť výberových konaní na riadiace funkcie vo verejnej správe presadzovala počas celej volebnej kampane na primátorku a transparentnosť označila za svoju prioritu.

Keď sme sa vlani v októbri pýtali ÚPV SR, koľko nových ľudí bolo prijatých od 15. februára 2023, dostali sme odpoveď, že od tohto dátumu bolo prijatých 10 nových zamestnancov, z toho 4 na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Jednalo sa o pozície vedúcej osobného úradu, vedúcej kancelárie predsedu, štátnych radcov, referentky kancelárie predsedu, odborného zamestnanca oddelenia zahraničných vzťahov či zamestnanca odboru predseda správy a prevádzky.

Faktom zostáva, že nový predseda ÚPV SR bude musieť okrem naštartovania ďalšieho rozvoja úradu v podmienkach Európskej únie pravdepodobne prehodnotiť aj personálne obsadenie niektorých vedúcich funkcií za posledný rok, ktoré sa vo viacerých prípadoch  javili ako kontroverzné, no nebude to mať ľahké…

Autor: (tom), Foto: ilustračné a ÚPV SR