Úprava zákona o označeniach pôvodu zabezpečí ochranu výrobkov

SPRÁVY
0 /

Národná rada Slovenskej republiky 3. februára 2021 schválila úpravu zákona  o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach.

Dôležitosť zákona spočíva v tom, že zabezpečuje ochranu výrobkov, ktoré disponujú vlastnosťami získanými len vďaka prírodným alebo ľudským faktorom a ktoré sa vyskytujú len na danom konkrétnom zemepisnom území.

Takéto unikátne výrobky teda môžu získať ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva − označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku. Na základe daného práva sa výrobok stáva unikátnym a má potenciál vzrásť na hodnote.

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti, krajiny na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta.. Vlastnosti takéhoto výrobku sú dané špecifickými prírodnými podmienkami a osobitými ľudskými zručnosťami výlučne v danom území.

Zemepisné označenia výrobku sú kľúčovým ekonomickým prínosom pre Európsku úniu a tvoria súčasť celoeurópskeho systému práv duševného vlastníctva, ktorý pomáha udržiavať naše tradície, dedičstvo a spôsob života.

Ak hovoríme o ochrane výrobkov, ktorých kvalita alebo vlastnosti sú spojené s konkrétnym územím, musíme rozlišovať kategórie týchto výrobkov. Poľnohospodárskym výrobkom, potravinám, vínam, liehovinám udeľuje, po predbežnom posúdení úradom, ochranu Európska komisia. Takto sú chránené pre celé územie EÚ aj slovenské označenia pôvodu alebo zemepisné označenia, ako napr. Skalický trdelník, Žitavská paprika, Stupavské zelé, Vinohradnícka oblasť Tokaj, Karpatská perla alebo Spišská borovička.“

hovorí predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici Matúš Medvec a dodáva:

„Iné je to pri takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkoch, ktoré môžu získať ochranu len na národnej úrovni zápisom do národného registra, a to v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Takto zapísané a chránené sú napr. označenia pôvodu a zemepisné označenia Detvianska výšivka, Kyjatické hračky, Levický zlatý ónyx alebo Modranská majolika.“

Matúš Medvec

Matúš Medvec

Novela zákona schválená Národnou radou SR prispieva k prehľadnosti právnej úpravy a rýchlosti konania v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a jednoznačne spája poskytovanie ochrany na vnútroštátnej úrovni len s kategóriou tzv. nepoľnohospodárskych výrobkov, zavádza zmeny súvisiace s pristúpením EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach a upravuje konanie pred národnými úradmi a postupy pri registrácii tých označení pôvodu a zemepisných označení, ktorých registrácia spadá výlučne do kompetencie Európskej komisie.

Právna ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov alebo liehovín už je v kompetencii EÚ, no návrhy na jej udelenie sa podávajú Úradu priemyselného vlastníctva SR,“

konštatuje Medvec.

Celý návrh zákona nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8013.

Zdroj: ÚPV SR, Foto: ilustračné