UMB otvára svoje brány už 27. rok s opätovne vymenovaným rektorom

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostne otvorí nový akademický rok 2018/2019, v utorok 25. septembra 2018 o 10:00 hod. v aule Beliana na Tajovského ulici. Súčasťou otvorenia bude slávnostná inaugurácia rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Nový akademický rok na UMB

Tohtoročný vstup do akademického roka banskobystrickej alma mater prináša niekoľko zaujímavých a dôležitých momentov, nielen pre študentov a akademickú obec.

otvorenie1

Na úvod  slávnostného dňa bude podpísané memorandum o spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijímajú obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela „Notitia Hungariae Novae HistoricoGeographica (Historicko – zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku)“. Ide o zásadné vedecké dielo a jednu z najvýznamnejších vlastivedných prác o území Slovenska.

matej bel1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpisom tohto memoranda nadväzuje na odkaz Mateja Bela spočívajúci v šírení vzdelanosti a poznatkov obsiahnutých v jeho vedeckom diele.

Pred samotným slávnostným otvorením nového akademického roka a privítaním nových študentov na pôde UMB sa bude konať slávnostná inaugurácia rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý bol opätovne zvolený a menovaný prezidentom SR do funkcie rektora.

rektor1

Ekonóm a univerzitný pedagóg Vladimír Hiadlovský začne na čele Univerzity Mateja Bela svoje druhé funkčné obdobie. V rokoch 2011 – 2014 zastával funkciu dekana Ekonomickej fakulty UMB, v rokoch 2007 – 2010 prodekana pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty UMB. Vo svojom výskume sa zameriava na podnikové financie, finančnú analýzu podniku a finančné plánovanie.

„Dnes patrí UMB medzi rešpektované vysoké školy na Slovensku plniaca základné univerzitné spoločenské ciele na národnej i regionálnej úrovni. Približne 600 vysokoškolských učiteľov tvorí významný intelektuálny kapitál, prostredníctvom ktorého dosahujeme základné poslanie UMB. Celkovým počtom 1 200 zamestnancov patríme k najväčším zamestnávateľom v regióne. Z celoeurópskeho pohľadu samozrejme vnímam veľký priestor pre kvalitatívny posun dopredu, o čo sa vzhľadom na internacionalizáciu takmer všetkých činností postupne snažíme.“

uviedol rektor Vladimír Hiadlovský v rozhovore pre náš portál.

rektor

Netradičnou bodkou 27. slávnostného otvorenia akademického roka bude prezentácia eurobankovky vydanej univerzitou s motívom Mateja Bela a jej uvedenie do predaja.

0-euro-souvenir-UMB1

Program slávnostného otvorenia 

8:00 Tlačová konferencia

9:00 Podpis memoranda o spolupráci UMB a Kysuckým múzeom v Čadci

10:00 Inaugurácia rektora UMB

Otvorenie akademického roka 2018/2019

Uvedenie novej eurobankovky

 

 

Zdroj: Dana Straková a (tom), Foto: ilustračné