UMB ide rekonštruovať budovu Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied z eurofondov

SPRÁVY
0 /

Cieľom akuálneho projektu UMB v Banskej Bystrici je  zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied. Zároveň ide o odstránenie havarijného stavu fasády.

Kvestor UMB Ladislav Monček pre agentúru SITA uviedol:

„Na financovanie rekonštrukcie sme získali nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške  2,216 milióna eur. Univerzita sa na financovaní spolupodieľa 5 percentami, teda sumou 110 795 eur.“

Predmetom investície sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy fakulty, ktorá bola postavená koncom 60. rokov minulého storočia.

„Ide o práce na obnove pôvodného mramorového obkladu budovy, zateplení obvodového plášťa a strechy budovy vrátane inštalácie rekuperačných jednotiek. Platí tu havarijný stav, lebo opadáva mramorový obklad uchytený pred 40 rokmi na kovové prvky, ktoré časom prehrdzaveli a neplnia svoj účel,“

vysvetlil Monček s tým, že rekonštrukcia je nevyhnutná z bezpečnostného hľadiska.

Obkladové dosky s hmotnosťou okolo 20 kilogramov by pri možnom páde vážne ohrozili bezpečnosť študentov a pracovníkov fakulty.

„Z dôvodu bezpečnosti sme zatiaľ okolo budovy nainštalovali bezpečnostné bariéry, ktoré zabraňujú priamy prístup k budove,“

dodal kvestor  Monček.

Budova Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB sa skladá z dvoch hlavných častí, ktoré sú navzájom dispozične a stavebne prepojené. Je to vlastný monoblok školy a pričlenené krídlo auly.

Aktuálne UMB vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 15. júna  2020. S rekonštrukciou sa začne ihneď po ukončení verejného obstarávania.

Zdroj: SITA, Foto: ilustračné