Uchádzači o štúdium na UMB majú 12. a 13. februára otvorené fakultné dvere

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva všetkých uchádzačov o štúdium na Dni otvorených dverí. Tie sa uskutočnia v piatok a sobotu na 6 fakultách UMB.

Budova Filozofickej fakulty UMB na Tajovského ulici. Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2016/17 a tiež sprievodný program. V rámci neho sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, pripravená je ukážka výučby na jednotlivých fakultách.

V diskusii so súčasnými študentmi sa budú môcť všetci opýtať na študentský život na škole a na skúsenosti so zahraničných pobytov. Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne, uvidia ukážky študentských robotov, otvorený výtvarný ateliér, môžu absolvovať prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie, či prehliadku samovzdelávacieho centra.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov je pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií. Uchádzači o štúdium si prezrú budovu školy, stretnú sa s vyučujúcimi pedagógmi, predstaviteľmi študentských spolkov i knižnice, aby získali celkový prehľad o možnostiach vysokoškolského štúdia na tejto prestížnej fakulte.

Program Dní otvorených dverí UMB na všetkých fakultách 12. a 13. februára

09:30 – 09:50 privítanie návštevníkov rektorom na fakultách UMB

09:50 – 10:50 diskusie na šiestich fakultách na tému „Dobre sa tu študuje“.

11:00 – 14:00 prehliadka fakúlt a ukážky vyučovacích aktivít „Čo ťa čaká na fakulte“.

Na Fakulte prírodných vied UMB Tajovského 4 bude v sobotu 13. februára o 10:00 hod. prednáška Borisa Tomášika „Extrémna jadrová fyzika na UMB“.

Zdroj: UMB BB, Foto: ilust.