Účastníci Detskej univerzity UMB v Banskej Bystrici slávnostne ukončili svoje štúdium

SPRÁVY
0 /

Slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v piatok 13. júla 2018 ukončila už dvanásty ročník Detskej univerzity UMB.

Osvedčenie z rúk doc. PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD., prodekanky Pedagogickej fakulty  Univerzity Mateja Bela si slávnostne prevzalo 39 účastníkov. Po slávnostnom študentskom sľube sa oficiálne stali absolventmi dvanásteho ročníka Detskej Univerzity UMB.

Počas dvoch týždňov študenti základných škôl vo veku deväť až štrnásť rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky z viacerých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

A čo o Detskej univerzite UMB povedali samotní absolventi? Za všetko hovorí úryvok z príhovoru žiakov, ktorý odznel počas slávnostnej promócie:

„My sme sa tento rok v našej univerzite dozvedeli odpovede na otázky, ktoré sa vysvetľujú na vysokých školách. Napríklad, prečo vznikli peniaze, akú majú hodnotu, aké sú ich funkcie a význam pre spoločnosť, čo je to medzinárodný obchod.

Zaujímavým spôsobom nám bol vysvetlený pojem spotreba, sporenie, investovanie a dlh. Dozvedeli sme sa na príklade konania niektorých štátov, úspešných spoločností a vizionárov čo znamená modernizovať a meniť spoločnosť k lepšiemu. Rozprávali sme sa o tom, či je dobro alebo zlo v nás vrodené, čo znamená slovo konformizmus.

Veľmi zaujímavá bola téma pomoci a dobrovoľníctva. Objavili sme niekoľko spôsobov ako sa dá učiť cudzí jazyk samostatne, za pomoci voľne dostupných nástrojov a hier na internete či aplikácií na mobilných telefónoch. Stretli sme sa a pobesedovali so zaujímavým človekom z oblasti literatúry, a to s členkou Spolku slovenských spisovateľov Elenou Cmarkovou.

Na exkurzii v arboréte Mlyňany nám skúsená biologička priblížila nádherný svet fauny. Nekonečný svet vesmíru sme mali možnosť spoznať vo Hvezdárni v Banskej Bystrici. Pohybové aktivity nám spestrila športová olympiáda a tanec, ktorý je najzábavnejšou formou tradičnej ľudovej kultúry.“

Na banskobystrickej alma mater veria, že zážitky z tohto podujatia zostanú dlho v pamätiach účastníkov Detskej univerzity UMB a dúfajú, že si každý účastník našiel odpovede na svoje otázky a okruh svojich spolužiakov obohatil o nových kamarátov.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB