Týždeň vedy a techniky na UMB online

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa aj tento rok zapojila do pravidelného podujatia Týždeň vedy a techniky, ktorého cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať vedu a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických odborov a študijných programov.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici každoročne prezentuje zaujímavé výskumy, vedecké poznatky a technické projekty návštevníkom Týždňa vedy a techniky priamo v priestoroch fakúlt.

Tento rok nemusia študenti, pedagógovia či široká verejnosť cestovať na UMB, môžu byť kdekoľvek a napriek tomu môžu byť súčasťou programu, ktorý si UMB pre nich pripravila.

Do 15. novembra  2020 je pripravená séria online podujatí. Do pozornosti dávame Virtuálnu exkurziu do experimentu ATLAS na LHC v CERNe už  11. 11. 2020 o 16:00 hod., či Trestné právo a kriminalistiku vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska 11. 11. 2020 o 17:00 hod.

„Na Akademické randezvous ste pozvaní vo štvrtok 12. 11. 2020 o 13:30 a v piatok 13. 11. 2020 o 10:00 hod si môžete pozrieť ďalšiu časť  zo série odborných prednášok z cyklu  Právne piatky online,“

hovorí Dana Straková z marketingovej komunikácie UMB Banská Bystrica.

Celý program podujatí: http://brozury.umb.sk/books/clte/mobile/index.html alebo v kalendári na webe www.umb.sk.

Zdroj: UMB, Foto: ilustračné