Týždeň dobrovoľníctva začne v Banskej Bystrici akciou pred Urban Spotom

SPRÁVY
0 /

Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve – to je motto pripravovaného septembrového Týždňa dobrovoľníctva 2016. Centrum dobrovoľníctva pripravuje v termíne 16. až 22. septembra už štvrtý ročník dobrovoľníckeho maratónu v celom Banskobystrickom kraji.

Týždeň dobrovoľníctva 2016

Spoločné otvorenie dobrovoľníckeho týždňa organizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s organizáciami Urban Spot, Komunitné centrum Fončorda, Banskobystrický okrášľovací spolok, EnviroFuture, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Pathfinder a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Týždeň dobrovoľníctva otvoríme spoločnou akciou ľudí z banskobystrických neziskových organizácií spojenou s piknikom pred Urban Spotom v Banskej Bystrici 16. septembra o 14:00 hod. Chceme upraviť tento nostalgický priestor bývalého kina Hviezda do príjemnej podoby pre všetkých obyvateľov mesta,“

uviedla pre TASR koordinátorka projektov Martina Strmeňová.

Tento rok sa budú do Týždňa dobrovoľníctva zapájať aj ostatné kraje na Slovensku, kde budú akciu organizovať krajské dobrovoľnícke centrá. Máte možnosť byť súčasťou celoslovenskej dobrovoľníckej akcie.

Minulý rok sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1.891 dobrovoľníkov v 81 organizáciách po celom Banskobystrickom kraji, ktorí odpracovali spolu 9.733 hodín, bez nároku na honorár. Keby sme prerátali ich prácu minimálnou hodinovou mzdou, tak dobrovoľníci pomohli svojim komunitám prácou za 21.256 €.

Centrum dobrovoľníctva

Je občianske združenie, ktoré vzniklo začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. 

Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje do celého Banskonskobystrického kraja i za jeho hranice.        

Zdroj: Centrum dobrovoľníctva, Foto: ilustračné