Túlavého medveďa v Očovej ohrozujúceho ľudí museli zastreliť

SPRÁVY
10 /

Ako sme Vás informovali, obyvatelia Očovej žili v posledných týždňoch v strachu z medveďa hnedého, ktorý sa vo večerných hodinách voľne pohyboval po najfrekventovanejšej ulici hľadajúc potravu. Orgány štátnej správy napokon museli pristúpiť k jeho odstrelu, ktorý vykonalo príslušné poľovné združenie za asistencie polície.

Riaditeľka Správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová pre médiá v stredu uviedla:

„Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s miestnym poľovným združením intenzívne monitorovala niekoľko nocí synantropného jedinca medveďa hnedého priamo v obci Očová. Zistili sme, že stratil plachosť a pre obyvateľov sa stal nebezpečný. Museli sme prijať opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu zdravia, života a majetku tamojších obyvateľov. Eliminácia medveďa bola v tomto prípade nevyhnutná. Ďakujeme obyvateľom obce Očová za pochopenie a trpezlivosť, poľovnému združeniu za profesionálny prístup a Polícii Slovenskej republiky za príkladnú spoluprácu.“

O túlavom medveďovi pán Ján Pohorelec bývajúci v dome hneď naproti ceste, po ktorej medveď večer prichádzal, povedal:

„Keď začnú brechať psy v okolí, vieme, že už ide. Ľudia sú hneď na oknách. Medveď chodí k stromom s ovocím, ktoré sú popri ceste. Už sa nám to ale zdá príliš nebezpečné, keďže pri križovatke je aj autobusová zastávka a večer a skoro ráno odtiaľ chodí veľa ľudí. Navyše ľudia, ktorí sa na medveďa chodia dívať, môžu pokrikmi vyvolať aj nejakú jeho nebezpečnú reakciu.“

Predstavitelia obce Očová upovedomili štátnych ochranárov, ktorí sa boli pozrieť aj na mieste, kde bolo zviera najčastejšie vídať. Po rokovaniach pracovníkov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Správy CHKO Poľana  sa dohodol postup, podľa ktorého sa vykonávať intenzívny monitoring medveďa hnedého v obci vo večerných a nočných hodinách s cieľom identifikovať a označiť problémového jedinca.

V spolupráci so zástupcami obce sa vymedzili takzvané „zóny ticha“, v ktorých bola zabezpečená minimalizácia pohybu obyvateľov v neskorých večerných a nočných hodinách. Na základe výsledkov monitoringu a posúdenia celkovej situácie s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov Očovej sa napokon muselo prijať krajné opatrenie, ktorým je v takomto prípade odstrel rizikového zvieraťa.

Na Podpoľaní žije v súčasnosti okolo 200 medveďov na ploche zhruba 40 tisíc hektárov. K domovom ľudí prichádzajú niektoré jedince preto, lebo sú premnožené a pri hľadaní potravy stratili plachosť. V takýchto lokalitách by obyvatelia obcí mali dávať väčší pozor na čistotu a zabezpečenie kontajnerov na odpad, ktoré sú najčastejším zdrojom potravy pre medvede.

V Očovej medveď zničil aj včelie úle, našťastie nenapadol žiadneho človeka. Po správe o jeho výskyte v obci sem začali dokonca chodiť senzáciechtiví turisti, to sa však v tejto súvislosti skončilo  odstrelom nebezpečného medvedieho jedinca…

Autor: (tom), Foto: ilustračné