Testy na vodičský preukaz sa majú v budúcom roku začať vykonávať elektronicky

SPRÁVY
1 /

Testovacie otázky budú generované náhodne. Skúšobné miestnosti vzniknú na dopravných inšpektorátoch. Polícia od nového spôsobu testovania očakáva pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, nárast objektívnosti skúšky, zvýšenie počtu vyskúšaných žiadateľov aj obmedzenie korupčného správania pri teoretickej skúške.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová vysvetľuje:

„Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov, na ktoré bude potrebné odpovedať do 30 minút. Každá otázka bude mať bodovú hodnotu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude 100 bodov. Žiadateľ bude na teoretickej skúške hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov.“ 

Denisa Bárdyová

Denisa Bárdyová

Ministerstvo vnútra SR podľa polície disponuje databázou približne 1 400 otázok, ktoré sú rozdelené do desiatich okruhov. Okruhy kopírujú platné učebné osnovy vodičských kurzov v autoškolách. Pripravuje sa aj vytvorenie generátora cvičných skúšobných testov, ktorý bude prístupný na webovej adrese www.minv.sk.

Zavedenie elektronického vykonávania teoretickej skúšky by podľa polície malo mať pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, ako aj počtu usmrtených osôb na cestách.

„Medzi ďalšie významné prínosy je potrebné spomenúť tiež zvýšenie počtu vyskúšaných žiadateľov, zefektívnenie činnosti skúšobného komisára, zabezpečenie objektívnosti teoretickej skúšky a zvýšenie úrovne vzdelávania žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia v autoškolách,“ 

uvádza Bárdyová.

Zmena má priniesť aj výrazné obmedzenie, prípadne zastavenie možného korupčného správania.

Nový spôsob vykonávania testu sa má podľa účinnosti vyhlášky zaviesť od 1. januára 2023. Ministerstvo vnútra SR však do medzirezortného pripomienkového konania v novembri predložilo návrh úpravy, podľa ktorého by sa malo k zmene napokon pristúpiť až od apríla.

Zdôvodnilo to problémami pri zabezpečovaní potrebného materiálno-technického vybavenia skúšobných miestností.

Zdroj: TASR, Foto: ilustračné