Takto môže vyzerať hotel pri pamätníku SNP!

TÉMA TÝŽDŇA
31 /

Nevídanú medzinárodná architektonická súťaž na Hotel pri Pamätníku SNP vyhrali autori, ktorí navrhli budovy NBS, Národné divadlo, či urbanistické riešenie bratislavského komplexu Eurovea.

hotel1V nedávnej minulosti rozvírili hladinu verejnej mienky v Banskej Bystrici protesty časti občanov proti plánovanej výstavbe hotela na súkromnom pozemku pri Pamätníku SNP. Tento protest (po ňom nasledoval ďalší proti výstavbe pod Kalváriou) sa od tých ostatných líšil tým, že do jeho čela sa postavili niektorí architekti a historici. Dospelo to až do štádia, kedy sa z moci úradnej zrušili prijaté zmeny a doplnky územného plánu v tejto časti mesta.

Súkromný Investor však svoj boj nevzdal. Nielen na bystrické, ale aj na slovenské pomery sa rozhodol nezvyčajne pre vypísanie verejnej medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na stvárnenie objektu hotela spolu s riešením územia v celom mestskom bloku ohraničenom Hornou, Kapitulskou a Šefánikovým nábrežím (odborne blok X.) Odborná porota zložená zo známych slovenských architektov – členov Slovenskej komory architektov (jeden z nich arch. Ondrej Kramár pôsobí v Nemecku) a samotného investora, stanovila prísne podmienky súťaže vrátane kritérií hodnotenia. V nich boli premietnuté aj konštruktívne pripomienky odbornej i laickej verejnosti.

hotel2

Zástupcovia investora a odbornej komisie predstavili médiám urbanistické riešenie Hotela pri Pamätníku SNP

hotel4

Ako povedal v stredu v Banskej Bystrici predseda poroty Prof. Ing. arch, Peter Pásztor, PhD., rozhodli sa pre dvojkolovú súťaž. V prvom kole mali súťažiaci klásť dôraz na urbanistické riešenie celého územného bloku vrátane umiestnenia hotela, v druhom sa už viac zamerali na urbanisticko-architektonické dotvorenie samotného hotela v danom území. Všetci členovia poroty si boli vedomí toho, že sa jedná o kontroverzné a doposiaľ neriešené územie, v ktorom sa mal do okolitej zástavby citlivo integrovať nielen samotný hotel, ale aj Pamätník SNP. Preto ho nazvali Hotel pri Pamätníku SNP.

hotel-snp-1

Hotel by mal vyrásť na tomto priestore v areáli Pamätníka SNP

Súťažné podklady si prevzal rekordný počet 257 záujemcov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska, Veľkej Británie, Francúzska a Kanady. Do 1. súťažného kola sa prihlásilo až 72 architektov a kolektívov so svojimi návrhmi. V júni do druhého kola vybrala odborná porota 11 najlepších. Z nich v septembrovom finále určila poradie na prvom až treťom mieste, štvrtému udelila odmenu. Zaujímavosťou je, že celá súťaž bola anonymná, obálky s menami autorov víťazných návrhov sa otvárali až po konečnom určení poradia. Víťazom tejto ojedinelej urbanisticko-architektonickej súťaže sa stal architektonický ateliér BKŠP Kusý-Paňák z Bratislavy. Ide o autorov budovy NBS, novej dostavby Národného divadla, alebo urbanistického riešenia komplexu Eurovea.

novy-obrazok1

novy-obrazok

Takto vyzerá návrh nového hotela v centre Banskej Bystrice

Ako sa vyjadril ďalší člen poroty architekt Jan Komrska, CSc. z historického hľadiska skúmali vývoj zástavby až do roku 1901, odkedy na riešenom území existovala súvislá zástavba, ktorá sa likvidovala pred výstavbou Pamätníka SNP, inak vydareného diela, ale okolo neho zostalo urbanisticky a architektonicky nedoriešené územie, oddelené od súvislej zástavby nejakou zelenou plochou. Ísť do tejto súťaže bolo obrovskou výzvou pre všetkých architektov, pomerne veľa z nich ju aj prijalo.

Je veľkým krokom dopredu a posunutím úrovne pre investorov na celom Slovensku to, čo urobila spoločnosť Sophistic Investmens v záujme presvedčiť mesto a občanov o opodstatnenosti svojej investície tým, že vyhlásila medzinárodnú verejnú súťaž návrhov nielen na architektonické stvárnenie hotela, ale aj na urbanistické riešenie celého územia súvisiaceho s ich projektom. Investor plánuje ešte do konca roka urobiť v Banskej Bystrici výstavu všetkých súťažných návrhov na Hotel pri Pamätníku SNP. Aj pre nás bude zaujímavé, ako zareagujú na tento nevídaný krok investora Bystričania a miestni architekti. K téme hotela a čo s tým súvisí sa ešte vrátime v špeciálnom komentári.

[poll id=“44″]

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman), sophi-invest.sk