Súťaž Farby prírody: Aký je váš farebný prírodný svet?

SPRÁVY
0 /

Zdrojom všetkej viditeľnej krásy a farebnosti našej Zeme je svetlo – súčasť všadeprítomnej energie, napĺňajúcej celý vesmír. Výstava Farby prírody nás počas trvania uviedla do čarovného sveta farieb a vzdala poctu jeho vizuálnej nádhere a dúhovej rozmanitosti na vystavených prírodninách i farebných fotografiách.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlásila v rámci prírodovednej výstavy Farby prírody v Tihányiovskom kaštieli  výtvarnú súťaž Môj farebný prírodný svet pre žiakov základných škôl. Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšenie záujmu žiakov o výtvarné umenie a prírodné javy navôkol. Jej vyhodnotenie bolo plné krásnych obrazov venovaných prírode.

„Do súťaže Môj farebný prírodný svet sa zapojilo 217  žiakov z  19 základných škôl z Banskobystrického kraja. Inšpiráciou pri vlastnej tvorbe im bola samotná príroda, ktorá je plná farebných minerálov, hornín, rastlín a živočíchov. Výtvarná práca musela spĺňať určité kritériá. Jej obsahom mal byť obraz časti krajiny alebo prírodniny, ktorá je nositeľom vybranej farby. Podmienkou tiež bolo použitie aspoň jedného prírodného farbiva. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľnú výtvarnú techniku. Práve vďaka ich dielam sa náš kaštieľ skutočne rozžiaril farbami prírody čo určite ocenili aj návštevníci nášho múzea,“

hovorí Jaroslava Bobáková, kurátorka výstavy Farby prírody.

Víťazné práce

Víťazné práce

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, žiaci od 6 do 10 rokov a  žiaci od 11 do 15 rokov. Po splnení všetkých kritérií boli porotou vybrané práce vystavené v Tihányiovskom kaštieli. Tu za ne mohli verejne hlasovať návštevníci do 18. septembra 2022. Jedinečné detské výtvarné diela spoznali svojich víťazov. Udelili sa prvé tri miesta v každej z kategórií podľa počtu hlasov v hlasovacom zariadení.

V prvej kategórii (deti od 10 rokov) sa tešila z úspechu Alexandra Tóthová zo ZŠ a MŠ Malá Lehota (12 rokov), ktorá  získala 76 hlasov. Druhá Elizabeth Verkinová zo ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica (13 rokov) získala 27 hlasov a tretia Gréta Žáková tiež zo ZŠ Ďumbierska (10 rokov) získala 23 hlasov.

Druhá kategória (mladšie ročníky) deti do 10 rokov

  1. Natália Selčanová 8 rokov, získala 35 hlasov (ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa)
  2. Juliana Kolimárová, 9 rokov, získala 21 hlasov (ZŠ Narnia, Banská Bystrica)
  3. Samuel Pytel 7 rokov, získal 20 hlasov (ZŠ Slobodného slovenského vysielača BB)

Stredoslovenské múzeum gratuluje víťazom a všetkým zapojeným žiakom ďakuje za účasť v súťaži.

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: SSM