Stúpte fľašiam na krk, aby sa ich do žltých nádob zmestilo viac

SPRÁVY
3 /

Zber komunálneho odpadu patrí k dôležitým vitálnym funkciám mesta. Pre dobré fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie tejto služby, ale aj správne triedenie a aktívne zapájanie sa všetkých obyvateľov.

V niektorých mestských častiach v Banskej Bystrici samospráva pravidelne pozoruje problém s preplnenými nádobami na plast, papier či kovy, ktorými sú následne znečisťované kontajnerové stojiská.

Z tohto dôvodu uskutočnili zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev pokus, v rámci ktorého sa zamerali na správny spôsob zberu plastov. Výsledok ꟷ po dodatočnom stlačení všetkých plastových fliaš a vytriedení odpadu, ktorý do žltých nádob nepatrí, sa v kontajneri uvoľnilo približne 10 percent jeho kapacity.

Pred zberom

Pred zberom

Do žltej nádoby s objemom 1 100 l sa zmestí približne 733 stlačených, 1,5 – litrových PET fliaš. Ak by sme ich vyhodili nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200, čo je takmer štvornásobne menej. Nádoby s plastmi zvyknú byť preplnené najmä v deň zberu resp. deň pred plánovaným zberom.

Dôvodom, prečo dochádza k častému preplneniu kontajnerov žltej farby je nedostatočné stláčanie a minimalizácia predovšetkým plastových fliaš, ako aj umiestňovanie nesprávneho druhu odpadu do jednotlivých nádob. V Sásovej sme preto vytypovali tri nádoby na plasty, ktoré zvyknú byť preplnené, čím na kontajnerových stojiskách veľmi rýchlo vznikne neporiadok,“

objasňuje Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

Počas zberu

Počas zberu

Faktom ostáva, že niektoré obaly z drogérie, napr. z aviváže a pracích práškov sa stlačiť nedajú. Problémom sú aj výrazne znečistené obaly zo zvyškov potravín a kuchynských surovín, ktoré je potrebné  aspoň mierne vypláchnuť vodou.

Objem vytriedených plastov medziročne stúpa, čo svedčí o nemalej aktivite obyvateľov a ich záujme o triedenie odpadov. O to dôležitejšie je každý plastový odpad dôkladne stlačiť a  triediť podľa druhu tak, aby sa plne využila kapacita zberových nádob a nedochádzalo k hromadeniu odpadu vedľa nich, a tým k znečisťovaniu verejných priestranstiev. Ďakujem každému, kto prispieva k čistejšiemu a zdravšiemu mestu,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

S príchodom priaznivejšieho počasia plánujú zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev pokračovať v analýze naplnenosti nádob určených na papier.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB