Stredoslovenské múzeum získalo prestížnu Cenu ministerky kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva

SPRÁVY
1 /

Medzi laureátmi Ceny ministerky kultúry za rok 2022 bolo minulý týždeň, počas galaprogramu v Slovenskej filharmónii v Bratislave, ocenené  Stredoslovenské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Cenu nášmu múzeu odovzdala poverená ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.

Stredoslovenské múzeum získalo ocenenie za viaceré nadštandardné počiny v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva a kultúrno – osvetovej činnosti. Pokiaľ ide o ochranu zbierkových predmetov, čo je jedna z hlavných vlastných odborných činností múzea, podarilo sa vďaka spolupráci s Hradom Slovenská Ľupča, obcou Slovenská Ľupča a súkromným sponzorom zreštaurovať a na pôvodné miesto – do verejne prístupnej  kaplnky umiestniť jednu z mála autentických pamiatok z hradu – jedinečný stredoveký Oltár očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona.

Oltár očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona

Oltár očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona

Pri rozhodovaní o udelení ceny zohrala dôležitú úlohu aj  realizácia novej stálej expozície o histórii stredného Slovenska pod názvom Transithistory v Thurzovom dome na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Banskobystrický samosprávny kraj  celkovo do historicky najväčšej rekonštrukcie tejto významnej a vzácnej obnovy, ktorá zahŕňala aj obnovu unikátnej fasády, sanáciu a sprístupnenie podzemia a adaptáciu a vybavenie priestorov pre potreby modernej návštevníckej prevádzky, od roku 2019 systematicky investoval viac ako 1,3 milióna eur.

Transithistory v Thurzovom dome

Transithistory v Thurzovom dome

Rozvojové projekty múzeum realizuje aj vďaka spolufinancovaniu z Fondu na Podporu umenia a tiež v spolupráci s ďalšími partnermi. Tak sa podarilo, okrem iného, zrealizovať jeden z ďalších úspešných projektov –  prípravu a využívanie audiovizuálneho viacjazyčného sprievodcu po vzácnej renesančnej zelenej miestnosti v Thurzovom dome – v rámci nových foriem práce s verejnosťou a aktivít rozvíjajúcich múzejnú pedagogiku.

„Stredoslovenské múzeum prešlo najmä vďaka podpore svojho zriaďovateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj a veľkej snahe kolektívu pracovníkov ako aj vďaka prínosným spoluprácam v aktuálnom období veľkými transformačnými a rozvojovými zmenami. Mimoriadne veľa finančných, ale aj personálnych zdrojov sme investovali do skvalitnenia priestorov, ponuky a služieb určených našim návštevníkom, prehlbovaniu a nadväzovaniu spoluprác, záchrany a prezentácii vzácnych artefaktov nášho kultúrneho dedičstva, ale aj do budovania transparentného a podnetného tvorivého prostredia,“

uviedol riaditeľ múzea Marcel Pecník.

Ocenený kolektív SSM s ministerkou kultúry

Ocenený kolektív SSM s ministerkou kultúry

Je akýmsi zvykom, že kultúra sa v našej spoločnosti dostáva na okraj záujmu a všetko má vyššiu prioritu. V Banskobystrickom kraji to tak nie je. Príkladom je aj Stredoslovenské múzeum, ktoré  je v našom kraji nielen najväčším múzeom, ale plní aj metodickú funkciu pre ďalšie štyri regionálne múzeá a galériu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme aj smerom k ďalším našim organizáciám,“

uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Ondrej Lunter

Ondrej Lunter

Kraj podľa jeho slov do kultúry od roku 2019 investoval viac ako 7,5 milióna eur, čo predstavuje viac ako 290 investičných akcií rôzneho zamerania ako investície do obnovy a rekonštrukcie budov, či systematického nadobúdania zbierkových fondov za účelom ich ochrany a prezentácie pre ďalšie generácie.

Udelenie Ceny ministersky kultúry je podľa riaditeľa odboru kultúry BBSK Petra Černeka veľkou poctou pre všetkých zainteresovaných a zároveň motiváciou do ďalšej spolupráce pri realizácii rozpracovaných projektov:

„Som nesmierne rád, že sme obklopení skvelými a zapálenými ľuďmi, ktorých práca v oblasti kultúry napĺňa a baví, a čo je hlavné, nepovažujú ju len za prácu, ale za poslanie. Zreteľným výsledkom toho nadšenia je aj  dnešné odborné ocenenie.“

Peter Černek

Peter Černek

Stredoslovenské múzeum je významnou regionálnou odbornou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou, výskumom a prezentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska.

Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je aj starostlivosť o rozsiahle zbierkové fondy, výchovno-vzdelávacia činnosť a atraktívne programy venované širokej odbornej i laickej verejnosti. Múzeum zriaďuje a jeho činnosť významne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.

Cena ministerky kultúry SR

Cena ministerky kultúry SR

História Stredoslovenského múzea siaha až do roku 1889, kedy banskobystrická Mestská rada odsúhlasila jeho vznik pod vtedajším názvom Mestské múzeum. V súčasnosti má tri expozičné budovy – v roku 1909 bola otvorená prvá expozícia v Matejovom dome, ktorý je súčasťou hradného areálu, od augusta 1958 – vtedy ako Krajské vlastivedné múzeum, prevádzkuje Thurzov dom na Námestí SNP a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani prírodovedná časť Stredoslovenského múzea.

Cenu ministerky kultúry za rok 2022 získala aj Slovenská národná galéria, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská ústredná hvezdáreň a viacerí úspešní umelci naprieč pestrým slovenským kultúrnym spektrom. SSM a ilustračné.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: SSM a ilustračné