Stredoslovenské múzeum upevnilo spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela novým memorandom

SPRÁVY
0 /

Vyššia úroveň doterajšej úspešnej spolupráce, intenzívnejšie a efektívnejšie prepojenie najväčšej vzdelávacej inštitúcie na území Banskobystrického samosprávneho kraja s  krajským metodickým múzeom.

To sú základné body memoranda o spolupráci, ktoré podpísal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník a rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský.

Zľava Marrcel Pecník a Vladimír Hiadlovský

Zľava Marrcel Pecník a Vladimír Hiadlovský

Obidve inštitúcie si uvedomujú potrebu rozvoja a modernizácie vysokého školstva a kultúry na Slovensku. Spoluprácu Stredoslovenského múzea s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vníma pozitívne rektor UMB Vladimír Hiadlovský:

„To, že sa dve inštitúcie dokážu spojiť a vzájomne kooperovať na rôznych úrovniach je naozaj pozitívnou správou nielen pre našich študentov, ale aj pre návštevníkov múzea. Spoločne si totiž dokážeme prezdieľať naše skúsenosti a vedomosti, čo určite prinesie tak pre Univerzitu Mateja Bela, ako aj pre Stredoslovenské múzeum viaceré zaujímavé a hodnotné výsledky.“

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský

Medzi partnermi je zhoda  na potrebe prepojenia vzdelávania na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, ako aj aplikácie teoretických poznatkov v praxi, ktorú ponúka aj sektor múzejníctva.

 „S Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici spolupracuje Stredoslovenské múzeum dlhodobo a to nielen rámcovo, ale najmä na konkrétnych projektoch a podujatiach.  Ako pamäťová a zároveň odborná inštitúcia, vieme a chceme ešte viac otvoriť naše brány pre študentov UMB, ktorí tak budú môcť čerpať skúsenosti a poznatky z bohatého obsahu nášho zamerania. Považujeme to za dôležitú súčasť našej metodickej činnosti,“

vysvetlil Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Rektorát UMB

Rektorát UMB

„Múzeum a Univerzita podpisom memoranda  vyjadrili odhodlanie rozvíjať vzdelanosť študentov, profesijnú etiku a hodnoty  slobody a demokracie,“

doplnil zástupca riaditeľa Matúš Molitoris.

Zľava Marcel Pecník, Vladimír Hiadlovský a Matúš Molitoris

Zľava Marcel Pecník, Vladimír Hiadlovský a Matúš Molitoris

Zdroj: Kristína Hatarová , Foto: SSM a ilustračné