Ján Nosko: Stavebný rozvoj mesta Banská Bystrica musí byť v súlade so zákonom

SPRÁVY
1 /

Primátor Ján Nosko rešpektuje súkromné vlastníctvo aj podnikateľov s dobrými nápadmi, ktorí chcú v našom meste realizovať svoje aktivity. Pre niektorých však neplatia zákony a potrebné povolenia, preto sa aj v Banskej Bystrici objavujú čierne stavby.

Na Námestí SNP a v jeho okolí sa nachádza mnoho historických budov a na ich rekonštrukciu je potrebné nielen právoplatné stavebné povolenie, ale aj predchádzajúce stanovisko Krajského pamiatkového úradu.

„Niektoré firmy to však ignorujú, mnohé veci nerešpektujú, porušujú zákazy, a tým ničia aj pamiatky. Týka sa to napríklad objektu na Hornej ulici v historickom centre mesta. V rámci tohto prípadu banskobystrický Stavebný úrad vykonal už pred niekoľkými mesiacmi štátny stavebný dohľad, ktorým bolo preukázané, že majiteľ začal výstavbu bez potrebných povolení. Stavebný úrad preto vyzval stavebníka na okamžité zastavenie stavebných prác, k čomu v danom čase aj došlo,“

uvádza Ján Nosko.

Vzhľadom na informácie, že stavebník napriek zákazu vo výstavbe v týchto týždňoch pokračuje, Stavebný úrad zvolal na 6. decembra 2021 opätovný štátny stavebný dohľad. Ak sa opäť preukáže pokračovanie vo výstavbe, majiteľovi objektu bude uložená sankcia v zmysle Stavebného zákona.

„Zároveň sa obrátime s podnetom na okresnú prokuratúru, keďže predmetné konanie považujeme za marenie úradného rozhodnutia, čo zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť,“

dodáva Nosko.

Žiaľ, za mnohé nelegálne čierne stavby môže benevolentný Stavebný zákon, ktorý potrebuje novelizáciu. Nová vládou navrhovaná legislatíva je však pre mestá neprijateľná, na čo už dlhodobo upozorňujú samosprávy spolu s Úniou miest Slovenska.

Množstvo pripomienok k predloženému návrhu vzniesli aj mimovládne organizácie. Nič to nemení na fakte, že mesto aj v prípade objektu na Hornej ulici postupuje a bude naďalej postupovať v zmysle zákona a urobí všetko preto, aby čierne stavby dostali v Banskej Bystrici stopku.

Zdroj: mesto BB, Foto: FB a ilustračné