Stanovisko primátora mesta Banská Bystrica k zmene vo vedení mestského úradu

SPRÁVY
4 /

Do redakcie sme dostali stanoviska primátora mesta Banská Bystrica k zmene vo vedení mestského úradu. Doterajšieho prednostu MsÚ Martina Adamca od 1. januára 2020 nahradí Marica Koreňová.

Primátor Ján Nosko vo svojom stanovisku uvádza:

„Po piatich rokoch spolupráce k 31. decembru 2019 po vzájomnej dohode odchádza prednosta Mestského úradu Banská Bystrica JUDr. Martin Adamec. Dôvody na odchod sú na oboch stranách.

Na jednej strane sú to jeho osobné dôvody. Z mojej strany sú to výhrady týkajúce sa jeho komunikácie dovnútra úradu, ako aj smerom k poslancom mestského zastupiteľstva. Najväčšou výhradou je napriek opakovaným upozorneniam oneskorené spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa letnej a zimnej údržby.

Napriek všetkému sa chcem JUDr. Martinovi Adamcovi poďakovať za spoluprácu, počas piatich rokov sa nám v meste podarilo zrealizovať veľa pozitívnych vecí. Nerozchádzame sa v zlom, no prišiel čas na zmenu.

 Na post prednostky Mestského úradu Banská Bystrica od 1. januára 2020 nastúpi JUDr. Marica Koreňová, doterajšia vedúca právneho oddelenia, ktorá má moju plnú dôveru.

Verím, že vďaka tomuto rozhodnutiu bude zabezpečená kontinuita procesov a v novom zložení budeme môcť ďalej pracovať na rozvoji nášho mesta. Ďalšie zmeny v súvislosti s odchodom pána prednostu nie sú plánované.“

Zľava Martin Adamec a Ján Nosko

Advokátka JUDr. Marica Koreňová začala v advokátskej kancelárii vykonávať právnickú prax po začatí štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok a zápise do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobila ako samostatný advokát.

Občanom je JUDr. Koreňová známa najmä zo zastupovania ZŠ Bakossova v období, keď ju chcelo mesto Banská Bystrica za primátora Petra Gogolu zrušiť, k čomu napokon nedošlo.  V súčasnosti pracuje ako vedúca právneho oddelenia na MsÚ Banská Bystrica.

JUDr. Marica Koreňová druhá zľava

Zdroj: mesto BB a (tom), Foto: ilustračné