Správne konanie k výstavbe lyžiarskej haly na Donovaloch preverí Ministerstvo životného prostredia

SPRÁVY
0 /

Envirorezort preskúma podmienky na vydanie záverečného stanoviska EIA s dôrazom na ochranu prírody a pozrie sa aj na kroky, ktoré doteraz podnikol Okresný úrad (OÚ) v Banskej Bystrici.

Do hry vstúpilo Ministerstvo životného prostredia SR

Podľa odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR envirorezort sleduje celý proces a vlastnou činnosťou získal niektoré informácie o projekte. Zároveň  vyzval OÚ v Banskej Bystrici na postúpenie veci.

Minister životného prostredia Ján Budaj pre TASR povedal:

„Zámer postaviť krytú halu s približne 500 parkovacími miestami je len ďalším krokom na ceste, na konci ktorej lokalita stratí prírodný charakter. Zmení sa na komerčný park, čo je ale v príkrom rozpore s princípmi a dôvodmi, pre ktoré toto územie vyhlásila vláda za územie, ktoré si zasluhuje ochranu ako Národný park Nízke Tatry.“

Ďalej minister uviedol:

 Celý prípad výstavby letnej lyžiarskej haly preskúmame z odborného hľadiska. Ak oddelenie posúdi, že táto lyžiarska hala sa upravila, zmenila a prispôsobila, že nemá vážne dosahy na životné prostredie, tak také stanovisko určite vyjde a ja ho nebudem politicky blokovať.“

Vlečúce sa konania

V júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci výstavby haly. Dôvodom žaloby bol podľa prokuratúry nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly. Zmena územného plánu obce Donovaly nemala byť v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly taktiež nemali nedodržať zákonný postup pri vyhlásení VZN.

Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Banská Bystrica následne zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly. Vec sa vrátila na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Projektový manažér  Donovalley Resort Igor Obšajsník pre TASR uviedol, že OÚ zrušil aj rozhodnutie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA), takže investor nateraz nemôže pokračovať v realizácii projektu:

 „K informácii o vrátení konania vo veci umiestnenia stavby späť na stavebný úrad sa momentálne neviem vyjadriť,  či bol problém v procese, projekte, vyrovnaní sa s námietkami alebo v niečom inom. Avšak zrušenie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie nás nepríjemne prekvapilo. Pripravili sme ho v dobrej viere na základe právoplatných povolení, z ktorých jedno je teraz po dva a pol roku zatiaľ neprávoplatne zrušené.“

Investorovi tak v prípade právoplatnosti tohto rozhodnutia vzniknú značné náklady a škoda veľkého rozsahu.

„Tú však znášať nemienime, lebo sme ju nespôsobili. Naša dôvera v prezumpciu správnosti úradných rozhodnutí a stabilitu podnikateľského prostredia je vážne narušená,“ 

dodal Obšajsník.

Ešte predtým, ako správne konanie začalo preskúmavať MŽP SR, Okresný úrad v Banskej Bystrici chcel vydať investorovi opravené záverečné stanovisko,  v dôsledku čoho nemuselo posudzovanie vplyvov na životné prostredie začať odznova.

Lyžiarska hala Donovalley Resort

Tento moderný komplex má  slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu.

Hala s rozlohou 4,48 hektára by mala stáť 60 miliónov eur. Na zasnežovanie sa okrem prvotného zasneženia má využívať dažďová a technická voda v minimálnom množstve  Stála teplota v nej bude pod bodom mrazu a sneh sa v nej nebude topiť.

Lyžiarska hala sa má prevádzkovať v úspornom energetickom štandarde, pričom energetické prebytky budú použité na kúrenie a verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Hluková štúdia potvrdila, že projekt sa nachádza pod úrovňou prísnych limitov.

Proti výstavbe haly sa uskutočnila elektronická petícia. Stavebný úrad obce Donovaly napriek tomu vydal územné rozhodnutie, ktoré neskôr OÚ v Banskej Bystrici zrušil. Teraz sa bude čakať na stanovisko envirorezortu k ďalšiemu pokračovaniu správneho konania.

Zdroj: TASR a (tom), Foto: ilustračné