Slovenská pošta: Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia

SPRÁVY
2 /

Pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

Ochranné opatrenia Slovenskej pošty

S cieľom chrániť svojich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali:

Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek aj naďalej monitorujeme a regulujeme tak, aby sme minimalizovali riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky.

Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky, ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.

Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobíme podľa vývoja situácie.

Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúča ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne.

Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku).

– Do pozornosti dáva pošta zákazníkom aj možnosť prísť v rukaviciach, ktoré ochránia zákazníka a zamestnanca pred priamy kontaktom.

– Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom.

– Zákazníkov, ktorí sú v karanténe pošta žiada, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

– Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí.

– Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.

Slovenská pošta poskytuje služby aj počas núdzového stavu

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ochranné opatrenia a postupy neustále aktualizuje v závislosti od vývoja situácie a informácií získaných aj zo zahraničia, pričom krízový štáb Slovenskej pošty zasadá a rieši podnety na dennej báze.

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., s platnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. Pobočky Slovenskej pošty patria medzi výnimky, ktoré musia byť počas núdzového stavu otvorené.

Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytuje Slovenská pošta v upravenom režime aj naďalej.

„V súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR s platnosťou od soboty 14. marca 2020 až do odvolania zatvárame počas víkendov všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie obmedzíme aj otváracie hodiny ostatných pôšt,“

informuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

V súlade s vyhláškou o karanténe všetkým osobám v karanténe pošta nebude zásielky doručovať a automaticky necháme v schránke oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok. O možnostiach predĺženia úložných lehôt zásielok a uplatnení bezkontaktného doručovania komunikuje pošta s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Regulačný úrad tiež informuje o aktuálne nasadených a pripravovaných opatreniach na zníženie rizika nákazy pre zamestnancov a obyvateľov a s tým súvisiacich obmedzení poštových služieb.

Aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov ako aj zákazníkov na pobočkách a v teréne.

V prípade, že si situácia v konzultácii s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie otváracích hodín pobočiek, zatvorenie pobočiek, či iných prevádzkových priestorov Slovenskej pošty, alebo pozastavenie doručovania v určitých lokalitách, bude pošta verejnosť okamžite informovať.

Informácie poskytne SLovesnká pošta  zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky na www.posta.sk, cez facebookový profil Slovenskej pošty, ako aj informačnými letákmi priamo na pobočkách. Tiež môžu klienti o konzultáciu, či informácie o situácii na konkrétnej pobočke požiadať telefonicky (infolinka 0850 122 413) alebo písomne  Zákaznícke centrum (zakaznickyservis@slposta.sk).

Zdroj: Eva Rovenská, Foto: ilustračné