Sásovskí poslanci postavili v Jelšovom hájiku kyslíkovú dráhu pre dôchodcov

SPRÁVY
8 /

Príjemný relax, načerpanie pozitívnej energie, pasívny aj aktívny odpočinok ponúka obyvateľom Sásovej Jelšový hájik s rozlohou 4,2 ha, ktorý sa nachádza v hornej časti sídliska Sásová.

V minulosti bolo v tomto lesoparku zrekonštruovaných 23 parkových lavičiek, 15 kusov odpadových nádob a 3 mostné objekty. Čiastočne sa zrekonštruoval aj systém odvodnenia chodníkov. Sásovskí poslanci z klubu SMER-SD Michal Škantár, Vlastimil Plavucha, Jakub Gajdošík a Andrej Refka, spolu s riaditeľom ZAaReS Ing. Františkom Krčom sa rozhodli urobiť niečo pre najstarších obyvateľov sídliska.

Od soboty pribudla kyslíková dráha pre dôchodcov. V tesnom susedstve Jelšového hájika sa totiž nachádza zariadenie pre seniorov KOMUCE, v ktorom býva takmer 90 dôchodcov. „Po dohode s riaditeľom ZaReSu sme sa pre našich starších obyvateľov rozhodli vybudovať v spodnej časti hájika niekoľko prvkov na cvičenie v prírode, zacvičiť si však môžu aj mladšie ročníky. Postupne by sme chceli takéto prvky osadiť po celom Jelšovom hájiku a tým do tohto unikátneho priestoru uprostred sídliska pritiahnuť  čo najviac ľudí“ povedal Vlastimil Plavucha, poslanec MsZ.

Keďže v mestskom rozpočte nie je peňazí nazvyš, drevené prvky sa vyrobili z drevín získaných v rámci pravidelného výrubu na území mesta a práce si podelili zamestnanci ZaReSu spolu so sásovskými poslancami mestského zastupiteľstva. Poslanec Jakub Gajdošík oceňuje prístup zamestnancov ZaReSu a jeho riaditeľa Ing. Krča. Tvrdí, že sú to ľudia, ktorí aj napriek okresanému rozpočtu robia všetko preto, aby bolo naše mesto krajším miestom pre život.

„V budúcnosti chceme pokračovať v pravidelných brigádach v Jelšovom hájiku a najmä sa zamerať na bezpečnosť vo večerných hodinách. Budeme žiadať, aby tento lesopark bol pod väčším dohľadom Mestskej polície. Verím, že Jelšový hájik bude čistým a bezpečným miestom pre stretávanie sa a oddych nielen Sásovčanov“ dodal Jakub Gajdošík.

Je potešiteľné, že poslanci myslia aj na seniorov, ktorých v Banskej Bystrici žije okolo 14 tisíc a zaslúžia si našu pozornosť.

zľava F.Krč, M.Škantár, V.Plavucha, J.Gajdošík a A

Zľava: Riaditeľ ZAaReS František Krč a poslanci Michal Škantár, Vlastimil Plavucha, Jakub Gajdošík a Andrej Refka.

Zdroj: Bystricoviny.sk