Rodičia prváčikov dostanú v októbri štátny príspevok na nákup školských pomôcok

SPRÁVY
0 /

Tento mesiac rodičia prváčikov dostanú zvýšený prídavok na dieťa o sto eur. Slúžiť im má na nákup školských pomôcok. Rodičia dostanú tento príspevok na dieťa automaticky, nemusia oň žiadať.

Ústredie práce od začiatku tohto mesiaca zbiera údaje o deťoch, ktorých rodičia majú mať na túto dávku nárok:

„Príspevok sa bude vyplácať spolu s rodinným prídavkom v októbri. S účinnosťou od prvého septembra tohto roka bude Ústredie práce získavať informácie z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (RIS), ktorý spravuje ministerstvo školstva.“

V prvých dňoch októbra ústredie preberie údaje o deťoch vo veku päť až osem rokov a deťoch vo veku 16 až 25 rokov na účely potvrdení o návšteve školy a vyplatenie zvýšeného prídavku na dieťa.

„Následne v systéme ústredia spustíme hromadné pregenerovanie nárokov na prídavok na dieťa a zvýšenie prídavku na dieťa pre deti, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy,“

uvádza Ústredie práce.

Vytvoria sa kontrolné zostavy pre referentov úradov, ktoré budú obsahovať zoznam detí, žiakov a poslucháčov, o ktorých neprišla informácia o štúdiu z RIS, napríklad sa to týka detí, ktoré navštevujú školy v zahraničí.

V prípade detí študujúcich v zahraničí budú musieť rodičia predložiť potvrdenie o návšteve školy. Prídavky na deti budú vyplatené v obvyklom termíne a obvyklým spôsobom.

Zdroj: TASR, Foto: ilustračné