Rieka Hron aj živočíchy v nej by po výskyte bielej peny na hladine mali byť v poriadku

SPRÁVY
2 /

Banskobystrická polícia v utorok ráno na svojej facebookovej stránke informovala o výskyte hustej bielej peny na hladine Hrona pri Zvolene. Policajti zisťovali príčiny tohto javu, ktorý prekvapil a vydesil ľudí, ktorí prechádzali popri Hrone

Aktuálna policajná informácia znie:

„Ako sme Vás s dnes ráno informovali, polícia bola vyslaná na preverenie udalosti výskytu bielej peny na toku rieky Hron. Na mieste bolo vykonanými opatreniami zistené, že nedošlo k úhynu vodných živočíchov. Situácia sa bude priebežne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek rušivých skutočností bude opäť kontaktovaná polícia.“

Na mieste boli aj pracovníci z Inšpekcie životného prostredia, ktorej  pracovníčka uviedla, že merania nepreukazujú zmenené hodnoty vody, ktoré by boli nebezpečné pre vodné živočíchy. Pena sa vyskytuje iba v povrchových častiach a dochádza k jej výskytu na prepadliskách, ktoré sa nachádzajú po vodnom toku.

Inšpektorka okrem  iného uviedla, že v pondelok vo večerných hodinách sa táto pena vyskytovala na toku rieky Hron v Banskej Bystrici – mestskej časti Šalková, kde boli odobraté vzorky a vykonané merania. Ich výsledky boli rovnaké ako v utorok ráno vo Zvolene. K úhynu vodných živočíchov v Šalkovej taktiež nedochádzalo.

Podľa doterajších zistení ide s najväčšou pravdepodobnosťou o povrchovo aktívne látky, ktoré reagujú pri okysličovaní vody a vytvárajú aktívnu penu. Zamestnanec z Povodia rieky Hron, ktorý má v správe úsek, kde k výskytu peny došlo, taktiež vykonal potrebné merania a nezistil vo vodnom toku nebezpečné hodnoty.

Nie je vylúčené, že vzniknutá pena bude postupovať v smere vodného toku Hrona aj do iných okresov.

 

Zdroj: KR PZ BB, Foto: FB