Rektor UMB podpísal v Salamanke dokument Magna Charta Universitatum

SPRÁVY
0 /

Do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum, pribudla 18. septembra 2018 aj naša banskobystrická univerzita.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal tento dokument na pôde Univerzity v Salamanke. Ide o dôležitý dokument, ktorý hovorí o poslaní univerzity v európskom výskumnom a pedagogickom priestore.

rektor hiadlovsky

Listinu Magna Charta Universitatum signovalo 388 rektorov univerzít z celého sveta v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku Bolonskej univerzity.

„Tento dokument zdôrazňuje misiu univerzít šíriť poznanie, odovzdávať vedomosti a vzdelávať svojich študentov. Základným princípom univerzitného života je sloboda bádania a vzdelávania,“

uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

20180918_143440

Observatórium Magna Charta každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na riešenie súčasných výziev pri presadzovaní základných univerzitných hodnôt.

Tohtoročná konferencia a slávnostná ceremónia spojená s podpismi nových pristupujúcich univerzít sa uskutočnila v meste Salamanka v Španielsku pri príležitosti osláv 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke.

20180918_141710

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a ilustračné