Rekonštrukcia zimného štadióna je v plnom prúde, bystrický hokejový stánok dostane novú tvár

SPRÁVY
1 /

Začiatkom vlaňajšieho decembra došlo k podpisu zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác – spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o. Začala sa tak historicky najväčšia rekonštrukcia oboch hál banskobystrického zimného štadióna za 5,5 milióna eur.

Začalo sa búracími prácami

Ako sme sa mohli presvedčiť priamo na stavbe, stavebné práce sú v plnom prúde. Vstupné predpolie zimáku už zmizlo, spolu s ním aj celá presklená čelná fasáda haly A. Búracie práce pokračujú na celom objekte.

Podľa zmluvy by celková rekonštrukcia mala byť ukončená do 10 mesiacov, takže „barani“ by tu už mohli odohrať novú sezónu hokejovej Tipos Extraligy 2021/22.

Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 milióna eur, ktorú poskytla Banskej Bystrici v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Pred poskytnutím dotácie prešiel projekt rekonštrukcie aj posúdením Útvaru hodnoty za peniaze.

Modernizáciou najstaršieho zimného štadióna na Slovensku vznikne o niekoľko mesiacov kvalitné športovisko spĺňajúce podmienky a trendy 21. storočia pre tréningovú a zápasovú činnosť hokejovej mládeže i dospelých. Zároveň sa modernizuje kľúčové športovisko potrebné aj pre organizáciu EYOF 2022.

„Urobíme maximum, aby sme vytvorili dôstojné miesto pre potreby a výchovu mladých hokejistov, ale aj trojnásobných hokejových majstrov či krasokorčuliarov,“

uviedol pri podpise zmluvy s dodávateľom stavby  primátor Ján Nosko.

Po podpise zmluvy

Po podpise zmluvy

Rekonštrukcia by mala byť hotová do 10 mesiacov

Už začiatkom novembra sa začali práce na dokončení statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A a práce spojené  so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál zimného štadióna vrátane priestorov, v ktorých predtým nebola.

Vzduchotechnika vytvorí kvalitnejšie klimatické prostredie pre mrazenie ľadu,  zvýši jeho kvalitu a zníži náklady na jeho výrobu. Zároveň sa zabráni vytváraniu kondenzu a oparu vo vnútri štadióna. Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Obe haly sa dočkajú obnovy nielen vnútorných priestorov, ale aj vonkajších fasád. V hale A dochádza k vybúraniu celej západnej tribúny, tzv. „béčko“ a vytvoreniu novej, s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny.

„Znamená to, že po rekonštrukcii sa budú môcť návštevníci pohybovať po celom štadióne bez toho, aby ho museli opustiť.  V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, fanshop a športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brusiareň korčúľ,“

povedal k zásadným úpravám na štadióna  predseda predstavenstva MBB a. s., Dušan Argaláš 

V pláne je výmena celej oblúkovej presklenej východnej fasády, ošetrenie strechy, rekonštrukcia toaliet pri VIP-kei priestorov rolbárne, inštalácia efektného osvetlenia a ozvučenia, veľkoplošných LED obrazoviek, najmodernejších pružiacich mantinelov, ktoré zvýšia ochranu hokejistov pred zranením a podobne. V okolí zimného štadióna budú upravené spevnené plochy.

Bystrický zimák dostane novú tvár

Architekti pristúpili k výslednému riešeniu tak, aby to nebola rekonštrukcia typu opravíme – zateplíme, ale do konečnej podoby zimného štadióna vniesli nový vizuál. Autor projektu rekonštrukčných prác architekt  Vladimír Hladký k tomu poznamenal:

„Spojili sme historické s možnosťou niečoho moderného a nadčasového. Budeme sa tešiť, keď sa to podarí zrealizovať v podobe, ktorú sme pripravili a hlavný vstup bude symbolizovať akýsi vstup do ľadového chrámu, priestoru, kde sa odohrávajú zimné športy.

Mesto si uvedomuje, že stavebná činnosť ovplyvní aj fungovanie hokejových klubov. Preto v rozpočte na rok 2021 okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna je  aj poskytnutie dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120 000 eur a seniorského hokeja v objeme 150 000 eur.

„Verím, že sa vytvorí dobrý tím a podarí sa nám splniť požiadavky a očakávania investora, športovcov a verejnosti. Všetci si uvedomujú, že hokejová sezóna sa začína v septembri. Zmluvný termín je o niečo dlhší, ale dali sme prísľub, že urobíme maximum, aby sa hokejistom umožnilo hrať v tom začiatku ako to všetci očakávajú. Treba si uvedomiť, že ide o rekonštrukciu štadióna, ktorý má už svoje roky a je možné, že sa niečo nájde, čo bude treba riešiť. Zužitkujeme naše skúsenosti z predchádzajúcich rekonštrukcií štadiónov, ako bol napríklad štadión Ondreja Nepelu v Bratislave,“

dodal obchodný riaditeľ spoločnosti INGSTEEL, spol. s. r. o. Juraj Škorvánek.

Zimný štadión v Banskej Bystrici je najstarším prekrytým zimným štadiónom na Slovensku, ktorý v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia. Projektovanie zastrešenia prebiehalo v 1. polroku 1965, montáž v 2. polroku 1965 a sprístupnený bol v roku 1966, necelých 10 rokov od spustenia prevádzky umelo chladenej ľadovej plochy.

V novodobej histórii prešla komplexnou prestavbou južná a severná tribúna, pod ktorými sa vybudovalo zázemia pre hokejistov a divákov. Rovnako prešiel rekonštrukciou aj chladiaci systém, ktorý vďaka pokrokovej technológii zabezpečuje ekonomicky efektívnejšie chladenie a výrobu kvalitnejšieho ľadu v obidvoch športových halách.

Autor: (tom) , Foto: redakčné a vizuály