Reforma ESO: V októbri sa zrušia obvodné úrady, budú len okresné

SPRÁVY
0 /

Od októbra 2013 sa má zrušiť 230 obvodných úradov spadajúcich dnes pod rôzne ministerstvá. Miesto nich v rámci 2.etapy ESO vznikne 72 nových okresných úradov, ktoré zastreší ministerstvo vnútra.

lubica lassakova(1)V priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov musí ministerstvo vnútra zabezpečiť celú logistiku zmeny obvodných úradov, v rámci ktorej plynule prejdú tisícky úradníkov na okresné úrady.

Bude to znamenať sústredenie štátnej správy do menšieho počtu budov tak, aby občania mohli vybaviť všetky úradné záležitosti podľa možnosti na jednom mieste. Táto náročná operácia musí prebehnúť do konca októbra, vrátane elektronického prepojenia celej siete úradov s využitím eurofondov.

Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe (2.etapa reformy ESO), ktorý v stredu podpísal prezident. Okresné úrady zastrešia všetky činnosti, ktoré predtým robili krajské a špecializované úrady, teraz aj obvodné. Hlavným cieľom reformy ESO je väčší komfort pre občanov aj s ušetrením verejných zdrojov na sústredenú administratívu štátu. Postupne začnú vznikať na okresných úradoch klientske centrá, v ktorých  budú môcť občania odovzdávať svoje žiadosti na vybavenie úradných vecí.

„Na návrhu organizačnej štruktúry okresných úradov k 1. októbru 2013 sa v súčasnosti pracuje v spolupráci so všetkými dotknutými ústrednými organmi štátnej správy,“ informuje  riaditeľ sekcie verejnej správy ministerstva vnútra Adrián Jenčo.

„Na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici sme zvládli prvú etapu ESO bez problémov. Sme pripravení aj na prechod pod okresný úrad, na čom pracujeme prakticky od začiatku celej reformy. Chceme sústrediť maximálny počet úradníkov do hlavnej budovy na Námestí Ľ.Štúra a máme záujem o ďalšiu budovu blízko  centra mesta pod Pamätníkom SNP, kde je časť štátnej správy. Občanom uľahčíme každodenný kontakt s úradom prakticky na jednom mieste, samozrejme aj elektronicky,“ uviedla pre náš portál súčasná prednostka OÚ Banská Bystrica Ľubica Laššáková.

Rušenie obvodných úradov nebude spojené s plošným prepúšťaním úradníkov. Budú sa rušiť doposiaľ neobsadené miesta a tie, ktoré sa neobjavia v novej organizačnej štruktúre. Po jej prijatí sa vykonaná personálny audit, ktorý určí potrebný počet úradníkov. V celej štátnej správe pracuje v súčasnosti asi 88.000 štátnych úradníkov, z toho cca 18.000 na obvodných úradoch. Vláda v októbri vymenuje 72 nových prednostov okresných úradov.

Zdroj: Bystricoviny.sk