Realizácia investičných projektov ministerstva kultúry aj v Banskej Bystrici dostala zelenú

SPRÁVY
2 /

Ministerka Ľubica Laššáková dohliada na rozpočtové opatrenie Ministerstva kultúry SR, ktorým budú zabezpečené v roku 2020 rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Sumu 5 mil. eur dostanú pre tento účel príspevkové organizácie rezortu kultúry, ktoré budú realizovať významné investičné projekty.

Ministerka kultúry presadzuje systémové riešenie obnovy pamiatok

„Slovenská republika je veľkým vlastníkom významných národných kultúrnych pamiatok. Rekonštrukcia objektov vysokej spoločenskej hodnoty vo vlastníctve štátu je pre kvalitný obraz krajiny dokonca nevyhnutná.Ako ministerka kultúry presadzujem systémové riešenie nelichotivého stavu obnovy pamiatkového fondu, ktorý bol za ostatných 30 rokov zanedbávaný. V tomto roku sa preinvestuje 5 mil. eur, ktoré rozbehnú dlho očakávané projekty,“

informuje ministerka Ľubica Laššáková.

Predmetným rozpočtovým opatrením budú zabezpečené finančné prostriedky v celkovej sume 5 miliónov eur na financovanie investičných projektov príspevkových organizácií Ministerstva kultúry SR. Táto úloha pre rezort kultúry vyplýva z materiálov schválených vládou SR v priebehu roka 2019 a ich aktualizácie na základe očakávaného čerpania v tomto roku.

Investičnými projektmi Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici v sume 800 tisíc eur, Rekonštrukcia a dostavba Národnej kultúrnej pamiatky Penov dom pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici v sume 1 milión eur, Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka v sume 1,7 milióna eur a Sanácia havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce v sume 1,5 milióna eur sa spustí séria rekonštrukčných zámerov, ktoré naštartovala ministerka kultúry hneď po svojom nástupe do funkcie.

Významná investícia do rekonštrukcie banskobystrickej Štátnej opery

Treba pripomenúť, že vlani v lete z iniciatívy ministerky kultúry Ľubice Laššákovej vláda SR schválila návrh na finančné zabezpečenie rekonštrukcie Štátnej opery v Banskej Bystrici za takmer 30 miliónov eur.

„Som rád, že po dotiahnutí technického zázemia opery môžeme riešiť aj hlavnú historickú budovu, čo návštevníci pocítia nielen vo vyššom  pohodlí s novými sieťami a zariadením, ale najmä v umeleckom komforte,“

reagoval  na túto správu riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolf Hromada, ktorému ministerstvo kultúry vlani predĺžilo kontrakt na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Komplexná rekonštrukcia Štátnej opery v Banskej Bystrici – diela významného slovenského architekta Emila Belluša je podľa rezortu kultúry najefektívnejším riešením neustále sa odkrývajúcich stavebno – technických problémov na historickej budove, ktoré od svojho vzniku v roku 1929 neprešla komplexnou obnovou.  Čiastočné rekonštrukcie v minulosti sanovali havarijné stavy, zároveň však odhalili množstvo ďalších akútnych problémov.

Čerpanie 29,98 milióna eur s DPH bude rozložené na roky 2019 až 2022, pričom so samotnou rekonštrukciou sa má začať v roku 2021,  ukončenie sa očakáva v roku 2025.

Zdroj: Pavol Čorba a (tom), Foto: ilustračné