Prvé vysunuté stále pracovisko ÚVO je v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) otvoril v Banskej Bystrici prvé vysunuté stále pracovisko. Jeho cieľom je pomôcť zlepšiť kvalitu verejných súťaží v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ale tiež posilniť kontrolu pri prerozdeľovaní verejných zdrojov a prispieť k lepšej prevencii pred porušovaním zákona o verejnom obstarávaní.

Priestory pre kanceláriu, v ktorej budú pracovať dvaja zamestnanci, poskytol Úrad BBSK vo svojej budove na Námestí SNP. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák pe agentúru SITA uvedol:

„Teší ma, že v spolupráci so samosprávou začíname nový rok praktickou ukážkou toho, ako štátny orgán môže byť nápomocný v bežnom živote občanov. Vyhlasovateľom súťaží, či už nimi budú starostovia malých obcí, alebo väčší verejní obstarávatelia, budú naši kolegovia pomáhať pri vzdelávaní, metodickom usmerňovaní a výklade zákona o verejnom obstarávaní.“

Ďalej pokračoval:

„Znamená to, že informácie, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho úradu, budú mať z prvej ruky. Takýto bližší kontakt môže pomôcť aj pri podpore špecifických potrieb daného regiónu uplatňovaných v rámci verejných nákupov.“

ÚVO otvorí ďalšie regionálne kancelárie v Trenčíne a Prešove, postupne budú nasledovať ďalšie krajské mestá. Zriadenie stálych kancelárií má byť podľa predsedu ÚVO krokom k profesionalizácii verejného obstarávania:

„Aby to verejné obstarávanie robili kvalifikovaní vybraní ľudia, ktorí prejdú skúškami a budú za to niesť plnú zodpovednosť.“

Jedno z priorít súčasného vedenia BBSK je transparentnosť pri výberových konaniach a verejných obstarávaniach. Bystrický župan Ján Lunter dodáva:

„Verím, že pôsobením zamestnancov ÚVO v našom kraji sa čo najviac predíde chybovosti vo verejných súťažiach, ušetríme tak peniaze pre našich občanov a skvalitníme život v našom kraji.“

Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný orgán štátnej správy, ktorý bol zriadený 1. januára 2000 so sídlom v Bratislave. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania.

Pritom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj: (dem) a SITA, Foto: ilustračné a FB