Prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky – volí aj Banská Bystrica

SPRÁVY
0 /

V sobotu 23. marca 2024 volíme v prvom kole  prezidenta SR z 9 kandidátov. Pokiaľ žiadny z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých voličov, 6. apríla sa uskutoční druhé kolo s dvomi kandidátmi, ktorí  dostali najväčší počet hlasov v prvom kole.

Voľby v Banskej Bystrici

V meste pod Urpínom je v deň volieb sprístupnených od 7:00 hod. do 22:00 hod. 78 volebných miestností. Podľa Matričného úradu a ohlasovne pobytu môže voliť v Banskej Bystrici približne 61 270 oprávnených voličov. Informáciu o príslušnom čísle a mieste volebnej miestnosti dostali banskobystrickí voliči poštou z mestského úradu.

Do okrskových volebných komisií politické strany delegovali 603 členov a 78 zapisovateľov. Obyvatelia s trvalým pobytom Banská Bystrica volia vo volebnom okrsku č. 1 – Trieda SNP 20, kde je spolu  zapísaných 2 119 voličov, z toho 1 555 s trvalým pobytom Banská Bystrica.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

O plynulý priebeh volieb sa stará 27 zamestnancov (zamestnanci z príslušných odborných oddelení MsÚ, technický personál + príslušníci MsP).

Pre 1. kolo prezidentských volieb bolo vydaných 3 102 hlasovacích preukazov, pre druhé kolo 3 021.

145 domácností zároveň požiadalo o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Takto sa bude voliť aj v zariadeniach sociálnych služieb, Rooseveltovej nemocnici, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. V deň konania volieb môžu príbuzní resp. známi imobilných osôb požiadať o prenosnú volebnú urnu priamo vo volebnej miestnosti.

Prezidenta si vyberáme z 9 kandidátov

Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý dosiahne v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania na základe petície s min. 15 000 podpismi. Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Prvé kolo voľby prezidenta SR sa koná 23. marca 2024 od 7:00 – 22:00 hod. a pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov, do druhého kola 6. apríla postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Vyhrá ten, kto získa viac hlasov.

Právo voliť prezidenta má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Voľba poštou zo zahraničia, ani iný spôsob hlasovania z cudziny zatiaľ nie je možný. Pokiaľ chce človek voliť hlavu štátu, musí prísť na Slovensko. To platí aj o občanoch Slovenska, ktorí nemajú nahlásený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Volič musí mať pri sebe platný občiansky preukaz. Pokiaľ ho nemá alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenska, môže sa preukázať cestovným pasom a komisii zároveň predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Spôsob voľby

Po preukázaní totožnosti vo volebnej miestnosti bude voličovi vydaný hlasovací lístok a prázdna obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí občan v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Odoberie sa do osobitného priestoru, v ktorom zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta.

Pokiaľ nevstúpi do určeného priestoru alebo zakrúžkuje viac kandidátov, jeho hlas je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky –urny.

Prezidentský palác

Prezidentský palác

Kandidáti na funkciu prezidenta SR

Predstavme si 9  prezidentských kandidátov zoradených podľa abecedy, ako budú uvedení aj na volebnom lístku s poradovými číslami pridelenými ústrednou volebnou komisiou.

Tie im zostali napriek tomu, že svojej kandidatúry sa pred dňom konania volieb vzdali Andrej Danko (por. číslo 1) a Róbert Švec (por. číslo 11). Na túto skutočnosť budú upozornení voliči ešte pred vstupom do volebnej miestnosti.

2. Patrik Dubovský (*1965 v Bratislave)

Je slovenský historik, archivár a politik. Pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu pamäti národa. Kandiduje za hnutie Za ľudí a Kresťanskú úniu s podporou Matovičovho hnutia.

Patrik Dubovský

Patrik Dubovský

3. Krisztián Forró (*1976 vo Veľkej Mači)

Politik a podnikateľ maďarskej národnosti. Je predsedom strany SZÖVETSÉG – Aliancia. Kandiduje ako občiansky kandidát s podporou svojej strany.

Krisztián Forró

Krisztián Forró

4. Štefan Harabin (*1957 v Ľubici)

Je bývalý sudca. Od 2006-2009 bol ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, 2009-2014 predseda Najvyššieho súdu SR. Kandiduje ako občiansky kandidát.

Štefan Harabin

Štefan Harabin

5. Ivan Korčok (*1964 v Banskej Bystrici)

Je slovenský politik a bývalý diplomat. Od roku 1992 pracoval Ministerstve medzinárodných vzťahov SR.  V rokoch 1992-1996 bol 2. tajomníkom veľvyslanca v nemeckom Bonne, 1996-1997 hovorca MZV SR, 1998-1999 radca a Chargé d´affaires vo Švajčiarsku, 1999-2001  zástupca slovenskej misie pri NATO, 2001-2002 MZV SR.

V rokoch 2002-2005 bol štátnym tajomníkom na MZV SR, 2005-2009 veľvyslanec v Nemecku,  v rokoch 2009-2015 stály predstaviteľ Slovenska v EÚ, 2015-2017 splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ, 2018-2020 veľvyslanec v USA, 2020-2022 minister zahraničných vecí SR za SaS. Kandiduje ako občiansky kandidát s podporou Progresívneho Slovenska, SaS a KDH.

Ivan Korčok

Ivan Korčok

6. Marian Kotleba (*1977 v Banskej Bystrici)

Je politik, predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.  V rokoch 2013-2017 bol predsedom BBSK a 2016-2022 poslancom NR SR. Kandiduje ako občiansky kandidát s podporou svojej strany.

Marian Kotleba

Marian Kotleba

7. Ján Kubiš (*1952 v Bratislave)

Je bývalý diplomat. Od roku 1976 do 1992 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSFR a v rokoch 1993-1994 pôsobil ako veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách. Medzi rokmi 1994-1998 pôsobil ako riaditeľ Centra OBSE pre prevenciu konfliktov.

V rokoch 1999-2005 bol generálnym tajomníkom OBSE a od roku 2005 pôsobil v Bruseli ako osobitný predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu. V rokoch 2006-2009 bol ministrom zahraničných vecí SR. Od januára 2012 bol osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a šéfom Asistenčnej misie Spojených národov v Afganistane (UNAMA). V januári 2021 ho generálny tajomník OSN Guterres vymenoval za osobitného vyslanca OSN pre Líbyu.

Ján Kubiš

Ján Kubiš

8. Igor Matovič (*1973 v Trnave)

Je politik, podnikateľ, predseda hnutia Slovensko (predtým OĽaNO). Od roku 2010 je poslancom NR SR (najskôr na kandidátnej listine SaS, neskôr ako predseda ním založeného hnutia OĽANO).  podpredseda vlády SR, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky a bývalý minister financií SR.

Od roku 2010 je poslancom NR SR (najskôr na kandidátnej listine SaS, neskôr ako predseda ním založeného hnutia OĽaNO). V rokoch 2020-2021 bol predseda vlády SR, 2021-2022 minister financií. Kandiduje za hnutie Slovensko.

Igor Matovič

Igor Matovič

9. Milan Náhlik (*1976)

Je bývalý príslušník policajného zboru. V parlamentných voľbách 2020 kandidoval za stranu Hlas ľudu. Teraz kandiduje ako občiansky kandidát.

Milan Náhlik

Milan Náhlik

10. Peter Pellegrini (*1975 v Banskej Bystrici)

Je politik, predseda strany HLAS-sociálna demokracia. Od roku 2006 poslanec NR SR za Smer. Od roku 2012 štátny tajomník ministerstva financií, 2014 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2014-2016 predseda NR SR. V roku 2016 sa stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu.

V rokoch 2018-2020 predseda vlády SR. V roku 2020 založil stranu HLAS-SD a stal sa jej predsedom. Od roku 2023 predseda NR SR. Kandiduje za stranu Hlas-SD s podporou Smeru.

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Priebeh volieb je až na výnimky pokojný, dopoludnia odvolili aj najväčší favoriti

Polícia riešila len jeden prípad člena volebnej komisie pod vplyvom alkoholu.  Dopoludnia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo ambulancie na štyri zásahy v súvislosti s konaním prezidentských volieb. Išlo o úraz a zdravotné ťažkosti spojené s kolapsom.

Štátna volebná komisia, ktorú vedie Eduard Burda, obdržala niekoľko hlásení v súvislosti s možným porušením volebného moratória. Inak je priebeh prezidentských volieb na Slovensku aj v Banskej Bystrici pokojný.

Prezidentský kandidát Ivan Korčok odvolil spolu so svojou manželkou v Senci. Za najdôležitejšie považuje, aby občania využili svoje ústavné právo voliť a prejavili svoj názor.

„Preto ďakujem všetkým tým, ktorí už takto prejavili postoj k našej krajine, keď sa volí hlava štátu,“

poznamenal Korčok.

Ivan Korčok s manželkou

Ivan Korčok s manželkou

Čím vyššia je účasť vo voľbách, tým reprezentatívnejší je výsledok. Uviedol to kandidát na prezidenta SR a predseda parlamentu Peter Pellegrini po tom, ako v sobotu odovzdal svoj hlas na bratislavskom Gymnáziu na Grösslingovej ulici. Vyzval občanov, aby využili demokratické právo a zúčastnili sa prezidentských volieb.

„Každé voľby sú sviatkom demokracie, a preto by ľudia mali využiť pri akýchkoľvek voľbách svoje právo, ktoré im vyplýva z ústavy, kedy majú jedinečnú šancu ovplyvniť veci verejné,“ 

zdôraznil Pellegrini. Právo voliť by mali využiť podľa neho aj preto, aby za nich nerozhodli iní.

Podotkol, že voliči rozhodnú, kto bude na čele ďalších päť rokov, v prípade úspechu prezidenta aj desať rokov. Prezident bude podľa neho ovplyvňovať smerovanie Slovenska. Rovnako by si mal zastať národ v ťažkých časoch. Popoludní pôjde Peter Pellegrini navštíviť svojho chorého otca, ktorý leží v nemocnici v Bratislave.

Peter Pellegrini vo volebnej miestnosti

Peter Pellegrini vo volebnej miestnosti

Priebežné výsledky prvého kola prezidentských volieb bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR aktualizovať každých desať minút na portáli www.volbysr.sk. Zverejňovať ich začne po 22:00 hod., respektíve po uzavretí poslednej volebnej miestnosti. Definitívne dáta budú dostupné na šiestich regionálnych úrovniach. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb predĺžia o 20 minút. Na celom území SR potrvá do 22:20 hod. Dôvodom je skolabovanie člena komisie v jednom z volebných okrskov v Senici. Avizoval to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda:

„Vyskytla sa jedna situácia v Senici v okrsku číslo šesť, kde skolaboval v dopoludňajších hodinách jeden člen volebnej komisie. Z tohto dôvodu bolo v danom okrsku na 20 minút prerušené hlasovanie,“ 

Hlasovanie v danom okrsku aj moratórium sa napokon  predĺžia podľa hovorcu ministra vnútra Neumana o 30 minút. Okrem toho je priebeh volieb na Slovensku stále pokojný.

Autor: (tom), Foto: TASR a ilustračné