Prvé bystrické domácnosti už majú nové nádoby a vrecia na triedený komunálny odpad

SPRÁVY
19 /

Ako mesto avizovalo už začiatkom roka v brožúre Kam s komunálnym odpadom a následne informovalo obyvateľov začiatkom mája tohto roka prostredníctvom tlačovej správy, v zmysle platnej legislatívy je potrebné pristúpiť k zmene triedeného zberu komunálneho odpadu.

Zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a. s., preto začal s distribúciou 240 litrových modrých nádob na kartóny i papier a 120 litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov.

Rozvoz je momentálne dokončený v Šalkovej a Senici. V týchto dňoch sa realizuje distribúcia v Podlaviciach a Skubíne, postupne pribudnú ostatné mestské časti i centrum mesta.

Predtým ako začnú pracovníci s distribúciou, je do každej domácnosti rodinného domu doručený oznam. Obyvatelia v ňom nájdu všetky podstatné informácie, vrátane času rozvozu, ako aj dôležitých kontaktov v prípade otázok.

Následne pri samotnom rozvoze obdržia obyvatelia „Pravidlá používania nádob“ spoločne s „Protokolom o prevzatí nádoby a vriec“, ako aj podmienky ich používania. Kto nie je v čase rozvozu doma, dostane do schránky oznámenie, v ktorom sú uvedené kontakty na zamestnancov spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Potom si dohodnú náhradný termín. V prípade, že spoločnosť ani druhýkrát nezastihne obyvateľa na adrese trvalého pobytu, je potrebné, aby si, rovnako po telefonickej dohode, dohodol osobné prevzatie nádob a vriec.

Termíny rozvozu modrých nádob a žltých vriec v jednotlivých mestských častiach

od 25. mája – Iliaš, Rakytovce

od 26. mája – Kremnička

od 29. mája – Pršianska terasa

od 31. mája – Radvaň

od 5. júna – Suchý vrch

od 12. júna – Jakub, Uľanka, Slnečné stráne

od 19. júna – zvyšok mesta

Dodatočne samospráva upresní ďalšie termíny pre konkrétne lokality. Distribúcia sa uskutočňuje počas pracovných dní v poobedných hodinách od 15:00 hod. a každú sobotu v čase od 8:00 hod. Termíny sú orientačné, nakoľko rozvoz závisí predovšetkým od počasia. Mesto žiada všetkých obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.

V prípade akýchkoľvek otázok možno kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk alebo dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónnom čísle: 048 418 61 88.                                       

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: mesto BB