Projekt ,,Vzdelanie je budúcnosť‘‘ vyvrcholí orientačným behom ulicami mesta

SPRÁVY
0 /

Beh ulicami Banskej Bystrice k lepšiemu poznaniu mesta a Európskej únie. Projekt ,,Vzdelanie je budúcnosť‘‘, ktorý Euroatlantické centrum organizuje už tretí rok, speje do finálnej fázy.

Tú predstavuje orientačný beh vybraných žiakov základných škôl z Banskej Bystrice cez mesto v ,,srdci Európy‘‘. Finále projektu sa uskutoční vo štvrtok, 25. apríla 2019 na Námestí Slovenského národného povstania. Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.

„V tomto treťom ročníku sa zapojilo do projektu 6 základných škôl. Z každej ZŠ bolo vybraných päť najlepších žiakov, ktorí postúpili do finále tohto projektu. Ako stanovištia orientačného behu budú slúžiť kultúrne inštitúcie v centre mesta, v ktorých si žiaci preveria svoje vedomosti o Banskej Bystrici a jej histórii,“

hovorí Michaela Medveďová z EAC.

Vo finále súťažiaci budú upevňovať prácu v kolektíve, svoju rýchlosť ale aj šikovnosť. Prvá časť projektu pozostávala zo 6 interaktívnych hodín na základných školách mesta, kde sa členovia Euroatlantického centra a zároveň študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov so žiakmi rozprávali o Európskej únii, jej činnosti a fungovaní. Hodina začala krátkym výkladom prostredníctvom prezentácie, ktorej cieľom bolo plynulo prejsť k diskusii so žiakmi.

„Na postup do finále bolo potrebné absolvovať vedomostný test a aktívne sa zapájať do diskusie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie žiakov o Európskej únii, v súvislosti s blížiacimi sa voľbami a vzbudiť u nich záujem o túto problematiku,“

dodáva Medveďová.

Projekt „Vzdelanie je budúcnosť“ organizuje Euroatlantické centrum. Partnermi podujatia okrem finančnej pory mesta sú Fakulta politických a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Radnica mesta Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum – Thurzov a Matejov dom.

Zdroj: EAC, Foto: ilustračné