Pripravuje sa revitalizácia Krytej plavárne Štiavničky na EYOF 2022 z vládnych zdrojov

SPRÁVY
1 /

Po niekoľkomesačných rokovaniach vedenia mesta s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva SR, Útvarom hodnoty za peniaze či po poslaneckom prieskume Vláda SR začiatkom minuloročného decembra definitívne potvrdila vyčlenenie dotácie vo výške 12 miliónov eur na organizáciu EYOF 2022 a ďalšie financie do dobudovania športovej infraštruktúry.

Verejné obstarávanie

Potvrdila tak rozhodnutie predchádzajúcej vlády, ktorá finančné prostriedky na tento účel schválila pre Banskú Bystricu ešte v roku 2019. Napriek zdĺhavému procesu rokovaní či obdobiu pandémie koronavírusu, je organizačný tím odhodlaný zorganizovať v meste pod Urpínom na budúci rok prestížne mládežnícke podujatie.

„Som rád, že došlo k upokojeniu situácie a zo strany vlády padlo definitívne rozhodnutie vyčleniť pre organizáciu EYOF dotáciu vo výške 12 miliónov eur a významný objem financií na rekonštrukciu potrebnej športovej infraštruktúry. Organizačný výbor tak môže pokračovať  v prípravách a plánovaných aktivitách. V tejto chvíli nám už nič nebráni v tom, aby sme sa naplno pustili do organizácie historicky najväčšieho športového podujatia v našom meste,“

uviedol primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 získala Banská Bystrica aj finančné zdroje na rekonštrukciu zimného štadióna (3,35 milióna eur) a výstavbu parkoviska s revitalizáciou okolia pri Krytej plavárni Štiavničky (800 000 eur).

Stavebné práce v areáli plavárni má pod palcom mestská spoločnosť MBB, a. s.,  ktorá rozbehla verejnú  súťaž na dodávateľa stavebnej časti obnovy západnej a severnej časti areálu.  Predpokladaná hodnota zákazky je 429 453  eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 25. januára 2021 spolu so zložením zábezpeky vo výške 10 tisíc eur. Vyhrá ten, kto ponúkne najnižšiu cenu.

Nové parkovacie miesta s úpravou okolia plavárne

Rekonštrukcia areálu plavárne vytvorí 65 nových parkovacích miest so súvisiacim dopravným a kanalizačným riešením, vrátane vybudovania verejného osvetlenia. Súčasťou projektu okrem vyriešenia parkovania je aj úprava okolitých plôch do parkovej podoby s využitím outdoorových prvkov.

Okolo plavárne pribudnú lavičky, odpadkové koše a vybuduje sa aj nový prístrešok na prekrytie a ochranu prameňa. Okolie sa zatrávni, pričom sa zachovajú existujúce stromy na severnej strane pozemku. V západnej časti sa doplnia fitness a workoutové prvky či detské ihrisko s hojdačkami.

„Areál plavárne bude celý uzamykateľný a doplnený o elektromechanické závory pre zamedzenie prechodu návštevníkov poza plaváreň z východnej strany a výhľadovo pre regulovanie parkovania vozidiel mimo návštevníkov plavárne,“

píše sa  v súťažných podkladoch.

Terasa samotnej plavárne sa spojí  s parkoviskom schodiskom navrhnutým len na výnimočné využívanie. Na terase vznikne brodisko so sprchou, ktoré bude z nerezového materiálu. Okolo sprchy sa vytvorí plocha vyložená drevenými terasovými doskami.

„V minulom roku sa v plavárni vymenili štartovacie bloky, nakúpili sa plavecké dráhy a vykonali drobné stavebné práce. Na záver revitalizácie areálu sa vymení celé oplotenie. Potrebujeme ešte nastaviť s organizátorom EYOF 2022 logistiku, ako budú realizované presuny športovcov a organizátorov medzi plavárňou a plážou. Z toho vyplynie, kde presne treba dať brány, aby sa obidva areály prepojili.“

povedal generálny riaditeľ MBB, a.s. Dušan Argaláš pre agentúru SITA.

Dušan Argaláš

Dušan Argaláš

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilustračné