Primátori Banskej Bystrice a Zvolena poslali Remišovej spoločný list o vytvorení dvoch území UMR

SPRÁVY
0 /

Po niekoľkotýždňovom hektickom období tlaku Remišovej ministerstva na primátorov Banskej Bystrice a Zvolena, aby zmenili svoje rozhodnutie vytvoriť pre prijímanie eurofondov v novom programovom období dve  územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) okolo oboch jadrových miest na jedno spoločné UMR BB-ZV, vo štvrtok poslali Ján Nosko s Lenkou Balkovičovou spoločný list ministerke.

Spolupráci sa Banská Bystrica a Zvolen nikdy nebránili

Banskobystrický primátor Ján Nosko po podpise spoločného listu s  primátorkou Zvolena vo štvrtok uviedol:

„Dnes sme podpísali list adresovaný pani podpredsedníčke Vlády SR, ministerke Veronike Remišovej. Deklarujeme v ňom vôľu vytvoriť samostatné územia udržateľného mestského rozvoja UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen, no zároveň aj to, že budeme ako susediace mestá spolupracovať a postupovať koordinovane. Sme presvedčení, že práve takýto model umožní obom našim mestám efektívne čerpať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v ďalšom programovom období 2021 – 2027.“

Spoločné rozhodnutie vytvoriť samostatný UMR Banská Bystrica je podľa primátora Noska podporené uznesením, ktoré prijali banskobystrickí poslanci tento týždeň na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátorka Zvolena sa zároveň opiera o uznesenie zvolenských poslancov z decembra minulého roka, ktorí súhlasili s vytvorením UMR Zvolen.

„V našom spoločnom liste sme pani ministerku požiadali, aby pri rokovaniach s Európsku komisiou podporovala a presadzovala vytvorenie dvoch samostatných mestských funkčných oblastí Banská Bystrica a Zvolen s vlastnými územnými stratégiami, ktoré však budú previazané a budú nadväzovať na širšie vzťahy v rámci spádových oblastí, celého kraja i ďalších území Slovenska. Verím, že našou spoločnou snahou je hľadať efektívne riešenie smerujúce k zvýšeniu kvality života obyvateľov našich regiónov,“

dodal primátor Nosko.

Pridala sa k nemu aj zvolenská primátorka Lenka Balkovičová:

„S pánom primátorom Banskej Bystrice v liste uvádzame, že sme dôsledne využili čas a opätovne rokovali o prístupe k vytváraniu územia udržateľného mestského rozvoja (UMR). Aj keď sme sa napokon rozhodli pre samostatný postup, región neutrpí, veď v záležitostiach presahujúcich naše mestské oblasti mienime postupovať spoločne. Pani ministerku prosíme, aby v rozhovoroch s predstaviteľmi Európskej komisie podporila náš prístup. Cieľom nás všetkých je predsa rozvoj regiónu v prospech jeho obyvateľov.“ 

Lenka Balkovičová a Ján Nosko

Lenka Balkovičová a Ján Nosko

Obe mestá odolávali tlaku nielen zo strany Remiššovej ministerstva prostredníctvom štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, ale aj poslancov klubu Banskobystrickej alternatívy a bystrických aktivistov, ktorí akoby v službách ministerky Veroniky Remišovej ovplyvňovali primátorov a poslancov oboch miest, aby prijali názor nemenovaných expertov z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatiky. Napokon narazili, rovnako ako MIRRI.

Treba pripomenúť, že na druhej strane sa za Bystricu a Zvolen plnou váhou postavila Únia miest Slovenska spolu so Združením krajských miest K8, obe mestá podporila aj odborná komsia BBSK.

Ministerstvo by teraz malo predložiť návrhy na vytvorenie UMR zo všetkých dotknutých miest, vrátane Banskej Bystrice a Zvolena, na Európská to bude schvaľovať a neskôr rozdeľovať medzi ne aj príslušné eurofondové balíky na investičné projekty.

Autor: (tom) , Foto: FB a ilustračné