Primátor Nosko rešpektuje rozhodnutie Rady pre mimovládne organizácie ukončiť činnosť

SPRÁVY
5 /

V súvislosti s nedávnym kritickým blogom banskobystrického primátora Jána Noska k negativistickým postojom niektorých bystrický aktivistov na čele s Beatou Hirt k revitalizácii mestského  parku, sa v poradnom orgáne primátora, ktorým je Rada pre mimovládne organizácie, všetci jeho členovia vzdali členstva.

Primátor Ján Nosko zareagoval na sociálnej sieti slovami:

„Rešpektujem to. Okrem blogu je dôvodom aj to, že dlhodobo nemali pocit dostatočnej užitočnosti a zmysluplnosti svojho zotrvania v rade. Vzájomná chémia asi nezafungovala. Nebudem sa vracať k mestského parku. Som presvedčený, že k tejto téme už odznelo všetko, čo bolo potrebné povedať.“

Primátor Ján Nosko uvádza na pravú mieru to, že nerozdeľuje aktivistov na dobrých a zlých podľa toho, či sú ticho alebo kričia. Za kľúčovú považuje ich snahu počúvať, úprimne pomáhať, konštruktívne kritizovať a prichádzať s návrhmi na zlepšenie.

„Aj vedenie mesta si vie priznať chyby. Snažíme sa vyvarovať nedostatočnej komunikácii či slabej prezentácii projektov. Máme za sebou niekoľko diskusií s obyvateľmi na témy parkovacej politiky či revitalizácie verejných priestorov. Komunikácia vedenia mesta s Banskobystričanmi naďalej prebieha, či už na stretnutiach výborov mestských častí alebo občianskych rád,“

dodal primátor.

Mesto akceptovalo aj požiadavku vytvorenia pozície referenta pre participáciu, na ktorú bolo vypísané výberové konanie. Bude mať na starosti organizovanie verejných prerokovaní a prezentácií strategických zámerov verejnosti. Diskusia je dôležitá, ale v určitom bode musí viesť ku konkrétnemu riešeniu.

Ján Nosko upozorňuje:

„Pri veľkých projektoch zostáva v rozhodujúcej chvíli ťarcha zodpovednosti na mne ako primátorovi, vrátane následkov prijatých rozhodnutí.“

Napriek všetkému je štatutár mesta stále presvedčený, že spolupráca s mimovládnymi organizáciami v našom meste má zmysel a dokáže fungovať. Ukázalo sa to aj počas mimoriadneho koronavírusového obdobia:

„Spojili sme sily a pomáhali tam, kde to bolo potrebné. Aktívni obyvatelia s kritickým pohľadom majú u mňa dvere otvorené. Obe strany vnímame rovnako, že práve toto môže priniesť rozvoj a pozitívne zmeny. Komunikácia s ochotou vypočuť argumenty a ponúkať riešenia. Verím, že napriek rozhodnutiu členov Rady primátora pre mimovládne organizácie vzdať sa členstva, spolupráca s tretím sektorom v Banskej Bystrici bude naďalej pokračovať, bude korektná a otvorená v prospech nás všetkých.“

Faktom je, že mnoho občianskych združení v Banskej Bystrici pracuje v prospech zdravotne postihnutých a sociálne najslabších skupín obyvateľov mesta aj bez toho, aby očakávali nejakú výraznejšiu pomoc od dnes už bývalej Rady primátora pre mimovládnej organizácie.

Na druhej strane sa vyprofilovali mimovládky aj s politickými cieľmi, ako je platforma Nie v našom meste či Centrum komunitného organizovania. Práve odtiaľ pochádzajú bystrickí aktivisti, ktorí okrem iného začali napádať veľké verejnoprospešné projekty z eurofondov – výstavbu protipovodňových opatrení v meste popri Hrone alebo revitalizáciu mestského parku.

Primátor si preto dovolil kritizovať len túto konkrétnu časť mimovládneho sektora v Banskej Bystrici. S drvivou väčšinou občianskych združení nezištne pomáhajúcim tým, ktorí to naozaj potrebujú, mesto už roky spolupracuje bez väčších problémov…