Primátor Ján Nosko žiada ministra vnútra o dodanie Ag testov na cielené testovanie už tento víkend

SPRÁVY
10 /

Aktuálne síce má Banskobystrický kraj najmenej prípadov pozitívne testovaných ľudí PCR testami na Slovensku, ale podľa miery incidiencie (počet pozitívnych prípadov za 7 dní na 10 tisíc obyvateľov z PCR testov) je najhoršie na tom okres Banská Bystrica s incidenciou 50,22. V kraji je jediný červený. V susedných okresoch je lepšia situácia –  okres Brezno má incidienciu 18,77 a Zvolen 27,08.

Výzva z Banskej Bystrice ministrovi vnútra

Táto nepriaznivá pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v našom meste a okrese núti samosprávu vykonať zásadnejšie opatrenia.

cielené testovanie

cielené testovanie

„V utorok som adresoval list ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi so žiadosťou o súčinnosť pri organizovaní komunitného resp. cieleného testovania, ktoré v prípade dostatočného počtu testov plánujeme zorganizovať už tento víkend 16. a 17. januára 2021,“

uviedol primátor Ján Nosko a dodal:

„Listom ho žiadam, aby nám prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici dodal 50 tisíc antigénových testov, ktorými by sme počas soboty a nedele pretestovali všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ udelil výnimku z vládou nariadeného zákazu vychádzania na cestu z a do zamestnania. Práve oni vytvárajú najväčšiu mobilitu a môžu byť šíriteľmi nákazy. Čas, žiaľ, hrá proti nám. Máme pripravené odberné miesta, dostatočný počet personálnych kapacít potrebných na zabezpečenie komunitného testovania, ktoré považujeme v tejto situácii za jedinú možnosť.“

Krízový štáb

Krízový štáb

Podľa primátora v aktuálnom období môže akýkoľvek odklad do Vládou SR avizovaného celoplošného testovania situáciu v okrese Banská Bystrica dramaticky zhoršiť. Preto verí že mesto Banská Bystrica bude vypočuté a dostane kladnú odpoveď na dodanie testov čo najskôr.

Je známe, že mesto Banská Bystrica, po porade s epidemiológmi, zdravotníkmi a Okresným úradom v rámci krízového štábu, v tejto zložitej pandemickej situácii a zime nevidí zmysel masívne celoplošne testovať ľudí, ako to presadzuje premiér Igor Matovič, ale uprednostňuje cielené testovanie rizikových skupín obyvateľstva s dodržiavaním prísnejších opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.

Roman Mikulec

Roman Mikulec

List primátora

V tejto súvislosti pripomíname slová skúsenej epidemiologičky pani Márie Avdičovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, členky konzília odborníkov, ktoré povedala pre Pravdu:

„Potláčanie pandemického výskytu COVID-19 sa musí opierať o tri základné piliere. Prvým je striktné obmedzenej mobility obyvateľstva tak, ako to určuje súčasný lockdown a trvalá kontrola nad jeho dodržiavaním zo strany obyvateľstva. Ďalej je to cielené testovanie tých, u ktorých je testovanie indikované. Do tejto kategórie patria osoby s klinickými príznakmi (ideálne oddelené od testovania bezpríznakových), kontakty s pozitívnymi, zamestnanci škôl a škôlok pred ich otvorením či zamestnanci podnikov, firiem, fabrík a úradov, kde sa nedarí zastaviť šírenie. Týka sa to tiež ľudí, ktorí to potrebujú pre bezpečnú návštevu zdravotníckeho zariadenia či z pracovných dôvodov, napríklad pendleri. Tretím dôležitým prvkom je očkovanie ako jediné perspektívne preventívne opatrenie, na ktoré v súčasnosti treba klásť najväčší dôraz, aby sa zabezpečilo v čo najkratšom čase s čo najširším záberom očkovaných podľa vopred vypracovanej stratégie.“

Autor: (tom), Foto: ilustračné