Príbeh revitalizácie banskobystrického Námestia slobody pokračuje súťažným dialógom architektonických tímov

SPRÁVY
2 /

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v apríli tohto roka medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž formou súťažného dialógu, do ktorého sa prihlásilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo štyroch krajín – Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie.

Zámer mesta Banská Bystrica zrevitalizovať Námestie slobody a vytvoriť z neho plnohodnotný mestský priestor postúpil do ďalšej fázy. Riešené územie je mimoriadne zložitý urbanisticko-architektonický priestor a ide o dôležitú funkčno-priestorovú časť, ktorá je súčasťou významnej kompozičnej osi v štruktúre mesta.

Námestie slobody

Námestie slobody

„V stredu sme urobili ďalší krok a mňa teší, že aktuálne prebieha ambiciózna súťaž, do ktorej sa mesto pustilo. Som rád, že už na začiatku sme sa rozhodli nájsť najkvalitnejší návrh formou súťažného dialógu,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Zatiaľ čo v klasickej súťaži návrhov posielajú architekti svoje práce anonymne a porota vyberie jeden najlepší, súťažný dialóg má iné pravidlá. Medzinárodná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z Talianska, Čiech i Slovenska vybrala ešte v prvej polovici  tohto roka štyri súťažiace tímy, ktoré splnili kritériá a mali najlepšie referencie.

Architektonické kancelárie teraz pripravujú návrhy revitalizácie Námestia slobody a počas plánovaných prezentácií môžu spolu s expertmi vo vybraných oblastiach, ako aj s odbornými útvarmi mesta diskutovať o čo najlepšom riešení.

Súťažné tímy architektov

Súťažné tímy architektov

„Po úvodnej konferencii organizovanej v júli, som v stredu v Robotníckom dome privítal súťažné tímy opäť. Pred odbornou verejnosťou a hodnotiacou komisiou v týchto chvíľach, v rámci súťažného dialógu, prezentujú svoje koncepty. Teším sa na výsledok a poslednú kapitolu, ktorá nám ukáže cestu, akou sa bude život v lokalite Námestia slobody uberať. Verím, že návrhy prinesú nový pohľad a vdýchnu tomuto vzácnemu miestu nový život,“

dodáva Nosko.

Banskobystričania si zaslúžia príjemný, moderný, zelený, bezbariérový a hlavne bezpečný priestor, ktorý budú môcť naplno využívať. Treba dúfať že takýto priestor vznikne po súťažnom dialógu architektonických tímov.

Širšie vzťahy

Širšie vzťahy

Zdroj: (tom) a mesto BB , Foto: FB a ilustračné