Priamo na sídlisku v Sásovej sa v noci objavil medveď, reaguje magistrát i zásahový tím

SPRÁVY
11 /

Bystričania pozor! V pondelok sa v nočných hodinách na Ďumbierskej v Sásovej objavil medveď, ktorý sa pohyboval po hlavnej ceste. Zdá sa, že pre tieto premnožené šelmy je lesný terén primalý a zablúdia už aj do mesta.

Štátna ochrana prírody by už mala reagovať ráznejšie, pretože tento stav na Slovensku nie je normálny, aby sa človek bál medveďa už aj priamo na sídlisku medzi bytovkami.

Stanovisko Mesta Banská Bystrica  

V pondelok  v nočných hodinách bol na číslo mestskej polície nahlásený oznam, že po štvorprúdovej ceste v smere od škvarového ihriska do Sásovej sa pohybuje medveď. Príslušníci MsP okamžite kontaktovali Zásahový tím pre medveďa hnedého Juh, Štátnej ochrany prírody SR, ktorý má riešenie takýchto situácií v kompetencii.

Naposledy bol medveď videný na Javorníckej ulici a v okolí polikliniky na Rudohorskej ulici. Po príchode na miesto začal zásahový tím s prehľadávaním celej lokality až smerom na Šachtičky. V monitorovaní budú pokračovať aj v utorok a počas nasledujúcich dní. Monitorovaciu činnosť v tejto lokalite zvýši aj mestská polícia.

Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá, preto vyzývame kompetentných, aby už konečne prijali neodkladné účinné opatrenia s cieľom zamedziť podobným situáciám. S blížiacou sa zimou môžu byť náhodné strety s medveďom čoraz častejšie.

Mesto prosí obyvateľov, aby boli obozretní a dávali si pozor. V prípade stretu s medveďom sa namiesto vyhotovenia videa či fotografie potichu a pokojne vzdiaľte a kontaktujte MsP na čísle 159.

Stanovisko zásahového tímu pre medveďa hnedého – juh /ŠOP SR/

Hneď ako sme dostali informáciu, vyrazili sme na toto sídlisko, ale medveďa sme už nenašli. Kontaktovali sme aj štátnu políciu a hliadkovali do ranných hodín. Budeme hliadkovať naďalej, pretože ide o vážnu situáciu, keďže sa šelma pohybuje v krajskom meste na najväčšom sídlisku. Potrebujeme zistiť, čo ju sem pritiahlo. V blízkosti, kde sa pohybovala, sa nachádza cintorín, takže obhliadneme aj ten, či sa nezopakoval scenár z Ružomberka a medveď nebol na sviečkach.

Pozrieme, či sa v okolí jeho pohybu nenachádzajú ovocné stromy a skontrolujeme nádoby na odpad, či nie sú rozhádzané. Môže ísť o slabšieho jedinca, ktorého z lesa mohli vyhnať silnejšie jedince.

Pri strete s takýmto medveďom treba udržiavať rozumnú vzdialenosť, opustiť priestor, zbytočne sa k nemu nepribližovať a ani sa ho nepokúšať odháňať, lebo by sa to mohlo zvrhnúť do agresivity zvieraťa a následného napadnutia.

Zdroj: (tom, bl) a mesto BB, Foto: FB a ilustračné