Popredná osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel na pôde EF UMB

SPRÁVY
0 /

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela srdečne pozýva širokú verejnosť na prednášky poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela, ktorý banskobystrickú univerzitnú pôdu opätovne poctí svojou návštevou od 19. – 22. marca 2018.

Roland Vaubel je profesorom ekonómie z Univerzite v Mannheime, venujúci sa napríklad problematike eura, inštitúciám EÚ a medzinárodným organizáciám z pohľadu teórie verejnej voľby. Je známy tiež svojimi pohľadmi na problémy eurozóny, známymi v Nemecku a vo svete.

Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde, na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel. Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame, ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu. Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii.

Profesor  Vaubel je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“ a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „EuropeanJournal of PoliticalEconomy“, „ConstitutionalPoliticalEconomy“ a „CatoJournal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne. 

Podujatia profesora R. Vaubela sa uskutočnia v termíne od 19. marca 2018 do 22. marca 2018 nasledovne:

1. Prednáška: „TheParadox of Votingand Rational Ignorance

    pondelok, 19. marca 2018; 9:05 – 10:25 (Miestnosť: P1, nová budova EF UMB);

2. Prednáška: „FromthePhillips Curve to Rational Expectations History of Thought

    utorok, 20. marca 2018; 12:15 – 13:35 (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB);

3.  Vedecký seminar na tému: „Issues in the Methodology of Economics„;

Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a PhD. študentmi

   streda, 21. marca 2018; 10:40 – 12:00 (Miestnosť: P6, nová budova EF UMB);

4.  Prednáška:“ThePoliticsand Economics of Current Plans for Reforming the Eurozone

   štvrtok, 22. marca 2018; 12:15 – 13:35 (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB);

Diskutovať je možné v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Bližšie informácie o podujatí, je možné získať na adrese Marian.Suplata@umb.sk.

 

Autor: Marian Šuplata, Foto: ilustračné