Podľa ľudí zvonka môže byť Banská Bystrica inšpiráciou aj pre iné mestá v riešení klimatickej krízy

SPRÁVY
1 /

Televízia TA3 v pondelok odvysielala reláciu, v ktorej sa rozprávalo o zmene klímy a extrémnych prejavoch počasia, ktoré pociťujeme každým rokom viac. V spomínanej relácii bola práve Banská Bystrica uvedená ako príklad dobrej praxe v oblasti prijímania opatrení proti negatívnym dopadom klimatickej krízy.

Je zvláštne, že zvonka nás vidia  ľudia zaoberajúci sa aj klimatickou problematikou (hovorkyňa Únie miest a zakladateľka Prvej klimatickej konferencie SR so slovenským veľvyslancom v Paríži) úplne inak, ako permanentne zaujatí domáci kritici súčasného vedenia nášho mesta.

Ide najmä o ľudí z bývalého volebného tímu neúspešnej kandidátky na primátorku, z ktorých sa stali „odborníci na všetko“. Zdá sa, že pokračujú v negatívnej volebnej kampani aj dávno po komunálnych voľbách.

Naozaj to nemá byť o tom, že v našom meste všetko funguje a niet čo kritizovať, ibaže ak sa niekto zameria výlučne na samé negatíva, je to zámer. Niekedy to vyzerá tak, akoby títo aktivisti v súvislosti so životným prostredím nenašli na svoje mesto pekného slova, pretože oni by to robili inak.

Nečudo, že súc takto nastavení si spomínaní bystrickí aktivisti na rozdiel od ľudí zvonka nevšimli také „drobnosti“, ako je revitalizácia vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde, intenzívna výsadba stromov v meste, zelená strecha na verejných toaletách v Parku pod Pamätníkom SNP, dažďové záhrady či komplexná obnova MŠ Šalgotarjánska, zameraná na zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšenie schopnosti reakcie na ne.

„To všetko sú zelené a modré opatrenia, ktoré sa nám postupne darilo  a darí zavádzať do života,  pomáhajú nám zmierniť negatívne dopady na životné prostredie,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Zároveň banskobystrická samospráva venuje pozornosť projektu Zelené sídliská, ktorého cieľom je  komplexná obnova siedmich vytypovaných sídlisk na území mesta. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón ako aj aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

„Taktiež v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pracujeme na Akčnom pláne pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy. Ide o strategický dokument, ktorý má stanoviť a naplánovať vhodné opatrenia vedúce k udržateľnej kvalite životného prostredia,“

dodáva Nosko.

Banská Bystrica ako jedna z mála slovenských samospráv má na mestskom úrade Oddelenie inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy.

„Aj touto cestou sa chcem všetkým kolegom, na čele s pánom Martinom Lakandom, poďakovať za dobre odvedenú prácu, maximálne nasadenie a obdivuhodný prístup,“

uzatvára tému banskobystrický primátor.

Nikdy nie je na škodu poučiť sa z dobrých vecí, ktoré fungujú v iných mestách.  Avšak účelovo kritizovať vo svojom meste všetko, čo urobí alebo neurobí samospráva, je obyčajné politikárčenie.

Celú reláciu TA3 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie. O Banskej Bystrici sa hovorí od minúty 14:40:

https://www.ta3.com/relacia/29466/rychla-akcia-moze-zastavit-extremne-zmeny-klimy-ake-opatrenia-budu-v-parizi?fbclid=IwAR3oBSwrIU6RH-xIid3xrJtssY9Coez-LPkYF8KVdXEVfrODyYfMit-W0z4.

Autor: (tom), Foto: ilustračné