Poďakovanie UMB za rozsvietenie stánku Univerzitného punču pre Svetielko nádeje

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  na čele s rektorom a vedením svojich fakúlt usporiadali v stredu na Luciu pred historickou Radnicou na Námestí SNP  charitatívnu akciu Univerzitný punč. Jeho predajom sa podarilo vyzbierať 4 107 eur pre Svetielko nádeje, za čo UMB  ďakuje.

Ďakujeme všetkým, ktorí v stredu 13. 12. 2017 podporili iniciatívu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  a kúpou Univerzitného punču prispeli na pomoc deťom a ich rodinám prostredníctvom nadácie Svetielka nádeje.

Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať sumu vo výške  4 107 eur, ktorú v najbližších dňoch odovzdáme zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Pavlovi Bicianovi.

„Moje poďakovanie patrí organizátorom tejto ušľachtilej akcie, všetkým predajným tímom našich súčastí, no najmä všetkým dobrým ľuďom, ktorí svojím významným dielom prispeli k celkovej podpore UMB Svetielku nádeje. Som presvedčený, že spoločne štartujeme silnú tradíciu charitatívnych podujatí pod hlavičkou UMB,“

hovorí rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a redakčné