Po zdržaní výberového konania sa napokon môže začať s predĺžením R1 z Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču

SPRÁVY
6 /

Predĺženie rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču je jeden z najdôležitejších dopravných projektov štátu v našom regióne. Okrem toho, že vybudovanie tejto dopravnej stavby je základným predpokladom pre uskutočnenie severojužného prepojenia zo Slovenskej Ľupče cez Hiadeľské sedlo s vyústením za Donovalmi v smere na Ružomberok, prináša množstvo ďalších benefitov.

Mestská časť Šalková vďaka tomu získa bezpečné mimoúrovňové napojenie na rýchlostnú cestu R1, vrátane výstavby nového mosta cez rieku Hron, ktorý bude slúžiť aj obyvateľom okolitých obcí. Výstavba trojkilometrového úseku predĺženia R1 po Slovenskú Ľupču si vyžiada aj vybudovanie preložky nového úseku cesty I/66.

Rýchlostná cesta R1 z Banskej Bystrice v smere na Slovenskú Ľupču

Rýchlostná cesta R1 z Banskej Bystrice v smere na Slovenskú Ľupču

Rovnako sa vďaka rýchlostnej ceste, ako vyvolaná investícia, vybuduje nový cestný most pred Biotikou, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave a hrozí jeho uzavretie, čo by malo obrovský dosah na celé Horehronie.

NDS v závere júla vyhodnotila ponuky v súťaži, pričom spomedzi šiestich uchádzačov navrhla najnižšiu cenu v objeme takmer 86,8 milióna eur bez DPH skupina stavebných spoločností Doprastav, a. s. a Metrostav DS, a. s. Odhadované náklady stavebných prác boli 89,3 milióna eur bez DPH, pričom vo vyhodnotení rozhodovala najnižšia cena.

Predĺženie R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče (mapa z hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze)

Predĺženie R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče (mapa z hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze)

„O to viac nás všetkých, ktorí za túto stavbu bojujeme niekoľko rokov, pred dvoma mesiacmi zarazilo, že pôvodné uzatvorenie ponúk uchádzačov v tendri sa začalo opätovne prehodnocovať. Za to minister dopravy úradníckej vlády  Pavol Lančarič  odvolal z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa NDS Vladimíra Jacka.  Ako sme sa dozvedeli, napriek niekoľkotýždňovému zdržaniu má tender staronového víťaza – konzorcium Doprastav a Metrostav,“

hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík (prvý zľava) na rokovaní o predĺžení R1 v Šalkovej

Jakub Gajdošík, Ján Nosko a Ondrej Lunter na rokovaní so zástupcami NDS.

V utorok to oficiálne oznámila Národná diaľničná spoločnosť. Predstavitelia mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja veria, že po získaní všetkých potrebných povolení tak už nič nebude brániť tomu, aby sa výstavba tohto mimoriadne dôležitého úseku mohla začať na budúci rok.

Stále zostáva otvorená otázka ďalšieho pokračovania R1 smerom na Ružomberok, k čomu by ako predpolie mohlo slúžiť aktuálne predĺženie tejto rýchlostnej komunikácie do Ľupče, napriek pokusom bývalého ministerstva dopravy a Útvaru hodnoty za peniaze nepokračovať v budovaní R1 týmto smerom.

Marek Modranský

Marek Modranský

„Dnes po 15 rokoch rôznych štúdií a posudkov môžeme zodpovedne povedať, že prepojenie juhu so severom Slovenska štvorprúdovou rýchlostnou cestou je nevyhnutné. Relevantné čísla nárastu dopravy v tomto smere hovoria o násobnom prevýšení súčasnej kapacity ciest v  okolí nášho krajského mesta, na ktorých už niekedy ide doslova o životy ľudí,

dodáva poslanec a predseda dopravnej komisie Marek Modranský.

Tieto zásadné dopravné ambície štátu dôležité pre náš  región potvrdil pri minulotýždňovej návšteve Banskej Bystrice aj predseda NR SR Peter Pellegrini.

Predseda NR SR Peter Pellegrini na rokovaní s primátorom mesta Jánom Noskom počas návštevy Banskej Bystrice

Predseda NR SR Peter Pellegrini na rokovaní s primátorom mesta Jánom Noskom počas návštevy Banskej Bystrice

Autor: (tom), Foto: ilustračné