Po Klube 500 aj Republiková únia zamestnávateľov kritizuje vládu a žiada ju o efektívnu pomoc

SPRÁVY
7 /

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú od vlády efektívnu, rýchlu a dostatočnú pomoc v čase koronakrízy, zároveň aj férovejší prístup. Problémy s neefektívnou pomocou hlásia tisícky firiem a živnostníkov.

Podnikatelia sú znepokojení reakciami vládnych predstaviteľov

RÚZ v tlačovej správe nepovažuje za primerané reagovať vyhrážkami predstaviteľov vlády hoc aj na ostrú kritiku zo strany podnikateľského sektora. Zamestnávatelia narážajú na nedávnu nemiestnu reakciu ministra financií Eduarda Hegera na kritické slová predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka.

Soták žiadal vládu o adekvátnu pomoc slovenským podnikom, ktoré musia  v kríze prepúšťať svojich zamestnancov. Heger označil túto otvorenú kritiku len za „Sotákov krik“ s politickým podtónom, pričom sa mu začal vyhrážať kontrolou kredibility Železiarní Podbrezová – najväčšieho zamestnávateľa na Horohrení.

„Odpoveďou na oprávnenú kritiku rýchlosti a objemnosti poskytnutej pomoci v čase koronakrízy nesmú byť vyhrážky, ani zľahčovanie situácie, ktorých sa v posledných dňoch dopustili viacerí vládni predstavitelia,“

hovorí  Róbert Spišák, viceprezident RÚZ.

Zamestnávatelia na Slovensku akceptovali bezprecedentné obmedzenia podnikateľských aktivít zo strany vlády vyvolaných epidemiologickou situáciou, ale očakávajú primeranú pomoc zo strany štátu tak, ako je to v susedných krajinách:

„Zástupcovia RÚZ v rámci rokovaní ekonomického krízového štábu viackrát upozorňovali na oneskorenie, nedostatočnú výšku a administratívnu náročnosť pomoci štátu podnikateľom. Hlavným cieľom štátnej pomoci má byť rýchla záchrana maximálneho počtu firiem a teda i pracovných miest v čase plošného obmedzenia ekonomickej aktivity.“

Štátna pomoc zamestnávateľom v kríze je na Slovensku najnižšia v rámci EÚ

Objem pomoci by podľa zamestnávateľov  mal byť aspoň čiastočne porovnateľný s pomocou v okolitých krajinách, ktoré sú aj našimi hlavnými konkurentmi. Pandemické ošetrovacie príspevky pre zamestnancov nútených zostať so svojimi deťmi, náhrada výpadku odbytu štátnymi objednávkami, odklad platby odvodov, uplatnenie daňových odpisov, prístup k preklenovacím úverom, odklad nájomného či komplexná pomoc priemyslu – to všetko bolo a je ostatných štátoch Európskej únie podľa RÚZ na výrazne vyššej úrovni:

„Priemerný český živnostník, či konateľ “jednoosobovej” s.r.o. dostal za každý mesiac núteného prerušenia podnikania približne 920 eur, zatiaľ čo jeho slovenský konkurent 210 eur!“

Podľa prieskumov medzi zamestnávateľmi, ktorí majú zastúpenie v sektorových radách, 42 % zamestnávateľov sa rozhodlo nevyužiť žiadne z opatrení na pomoc podnikateľom.  Až polovica z nich nepožiadala a ani nemá záujem podať žiadosť o príspevok z dôvodu, že nespĺňa stanovené kritériá resp. príspevky boli určené len pre vybrané podniky.

Druhou najčastejšou bariérou, ktorá bráni 10 percentám podnikateľom požiadať o príspevok, je administratívna náročnosť. Viac ako polovica z tých, čo pomoc nevyužili, uviedla, že nemohli resp. nemali záujem využiť niektoré opatrenia, pretože nespĺňali stanovené kritériá využitia opatrení.

Zamestnávatelia očakávajú, že vláda sa bude naďalej seriózne zaoberať stále hlasnejšími apelmi zamestnávateľských zväzov:

„V opačnom prípade reálne hrozí, že už na jeseň sa prejavia problémy, do ktorých sa postupne dostáva celý priemysel a najmä veľké podniky, ktoré sú kostrou hospodárstva.“

Kríza ešte neskončila

Štát sa má podľa RÚZ aj naďalej zamerať na navýšenie objemnosti, efektívnosti a administratívnej jednoduchosti čerpania pomoci podnikateľom. Pandemická kríza pravdepodobne ešte neskončila a štátne orgány musia byť pripravené v prípade potreby veľmi rýchlo zasiahnuť.

Zamestnávatelia ako partneri štátu sú pripravení poradiť a pomôcť, avšak rovnako očakávajú od štátu primeranú pomoc a podporu, keď nastane kríza, ako je táto. Rozsiahle poškodenie podnikateľského sektora by znamenalo zníženie šance na vytvorenie nového a konkurencieschopného Slovenska.

Republiková únia zamestnávateľov zostáva v súčasnosti najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy zamestnávateľov súkromného sektora na Slovensku. Je tvorená 27 zväzmi a 22 individuálnymi členmi, ktoré zamestnávajú takmer 230 tisíc zamestnancov.

Autor: (tom), Foto: TASR a ilustračné