Parkovisko Javornícka – Karpatská je hotové aj s príjazdom a chodníkmi

SPRÁVY
9 /

V druhej polovici novembra sa začala rekonštrukcia verejného parkoviska na medzi Javorníckou a Karpatskou ulicou. Tento týždeň posledná tohtoročná investícia mesta na sídlisku Rudlová – Sásová skončila.

Občania z okolitých bytoviek tak môžu naplno využívať novú asfaltovú plochu na parkovanie. Viceprimátor Jakub Gajdošík k tomu uviedol:

„Okrem samotnej opravy oboch častí parkoviska sa zrekonštruovali aj príjazdové cesty a okolité chodníky. Chcem sa poďakovať obyvateľom za ich disciplinovanosť a rešpektovanie dopravných obmedzení počas celej rekonštrukcie.“

Mesto Banská Bystrica už od roku 2015 aktívne rieši problém nedostatku parkovacích miest. V celej Banskej Bystrici chýba takmer 10 tisíc parkovacích miest, z toho viac ako 3 tisíc iba v Rudlovej – Sásovej.

Primátor Ján Nosko hovorí:

„Musíme hľadať plochy, ktoré sú vhodné na ich premenu na parkovisko. Mali sme stretnutia s obyvateľmi každej mestskej časti. Ak boli názory ľudí relevantné a zapadali do konceptu územného plánu, ich požiadavkám sme vyhoveli. Návrhy zo strany mesta, ktoré neboli pre obyvateľov prijateľné, sme z nášho plánu budovania parkovísk v meste vylúčili.“

Samospráva si uvedomuje kritickú situáciu na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová. Po výstavbe verejného parkoviska na Rudohorskej pre 116 vozidiel spred dvoch rokov chce mesto v tejto lokalite vybudovať ďalšie štyri nové verejné parkoviská  s kapacitou 237 parkovacích miest na Tatranskej ulici 24 – 64 pozdĺž Saleziánov.

Autor: (tom), Foto: FB a ilustračné