Pacienti si môžu odteraz objednať vyšetrenie alebo predpis lieku v Rooseveltke aj online

SPRÁVY
2 /

Na webovej stránke Rooseveltovej nemocnice www.fnspfdr.sk nájdu pacienti menu ONLINE služby, v ktorom si zvolia príslušnú možnosť Objednaj na vyšetrenie alebo Objednaj e-recept. Podľa požiadaviek vyplnia formulár a odošlú ho.

Online objednanie na vyšetrenie

Objednať sa online na vyšetrenie je zatiaľ možné na vybrané ambulancie, ich zoznam však budeme postupne rozširovať. Termín vyšetrenia bude pacientovi oznámený na e-mailovú adresu, ktorú  uviedol vo formulári do 24 hodín.

Na ambulancie, ktoré nie sú v ponuke online formulára, sa naďalej objednáva telefonicky alebo osobne na ambulancii.

Online objednanie opakovaného  predpisu lieku na e-recept

Online si môže pacient objednať len predpis lieku, ktorý mu už lekár na ambulancii FNsP F.D. Roosevelta naordinoval a má ho užívať pravidelne a dlhodobo.  Liek môže predpísať aj lekár rovnakej špecializácie z FNsP F.D.Roosevelta, ktorý daný liek neordinoval. Liek bude predpísaný najneskôr do 5 pracovných dní .

Pacient nájde informáciu, že má liek už predpísaný, v aplikácii v mobile alebo e-pobočke na internetovej stránke svojej zdravotnej poisťovne alebo sa môže informovať v lekárni , kde si liek môže zároveň aj vyzdvihnúť.

Formuláre je potrebné vyplniť presne podľa nastavených požiadaviek. Nedostatočne zadané  údaje  môžu vybavenie služby znemožniť.

Zavedenie online služieb je aj reakciou na výrazný nárast dopytu po vyšetrení na špecializovaných ambulanciách v nemocnici. Vplyvom zmeny legislatívy došlo aj k nárastu volajúcich pacientov s požiadavkou na predpis lieku.

Skvalitňovanie služieb pre pacientov považujeme za jednu z našich priorít. Veríme, že nová služba urýchli proces objednávania, zníži počty telefonátov na ambulanciách a infocentre a pacient sa komfortnejšie  dostane k termínu vyšetrenia alebo receptu na liek, ktorý potrebuje,“

vysvetľuje Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Miriam Lapuníková

Miriam Lapuníková

Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ordinuje 81 špecializovaných ambulancií. Pred pandémiou, v roku 2019 vyšetrili 471 tisíc pacientov. Napriek pandemickému roku a rôznym obmedzeniam vzrástol počet ambulantných pacientov v roku 2021 na 546 tisíc. V najbližšej dobe nemocnica pripravuje aj službu online rezervácie lieku vo verejnej lekárni.

Objednať sa na vyšetrenie online je možné zatiaľ na ambulancie:

Objednať si online predpis lieku na e-recept je možné zatiaľ na týchto ambulanciách:

Ambulancia plastickej chirurgie I
Ambulancia plastickej chirurgie II
Dermatovenerologická ambulancia I
Dermatovenerologická ambulancia II
Dermatovenerologická ambulancia III
Foniatrická ambulancia
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia I
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia II
Gastroenterologická ambulancia – MUDr.Molčan
Geriatrická ambulancia
Hematologická ambulancia
Hepato-pankreato-biliárna chirurgia
Chirurgická ambulancia I
Chirurgická ambulancia II
Chirurgická ambulancia III(endoskopická)
Chirurgická ambulancia IV
Očné ambulancie
Onkohematologická ambulancia
Onkourologická ambulancia
ORL ambulancia I
ORL ambulancia II
Ortopedická ambulancia I
Ortopedická ambulancia II
Ortopedická ambulancia III
Pneumologická a ftizeologická ambulancia I
Pneumologická a ftizeologická ambulancia II
Pneumologická a ftizeologická ambulancia III
Reumatologická ambulancia I
Reumatologická ambulancia II
Všeobecná urologická ambulancia

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: ilustračné